18 mars 2015

Freelway vann innovationstävlingen CleanTech Challenge

Freelway_CleanTech_Challenge

Smarta lösningar för gemensamma varutransporter i Uppsala blev vinnare i innovationstävlingen CleanTech Challenge. Strängnäsbaserade UIC-bolaget Freelway tog hem förstapriset med mjukvaran Gofreel, som gör det möjligt att via en applikation samordna transporter med syfte att minska utsläpp. 

Med en innovativ lösning för gemensamma transporter i Uppsala och dess närhet har tjänsten Gofreel skapat möjligheten att minska trafiktrycket och utsläppen. Lösningen är en användarvänlig applikation i telefonen.

Tävlingen har genomförts i samarbete med Uppsala kommun, Uppsala Innovation Centre och IBM med finansiering från Vinnova. Tävlingen arrangerades av miljöteknikföretaget Håll Ut som arbetar med projekt inom hållbarhet och samhällsutveckling. Syftet var att fånga upp innovativa idéer från privatpersoner och företag som kan bidra till en förbättrad luftkvalitet i Uppsala. Tävlingsperioden pågick under vintern 2014-2015 och vinnarna utsågs av en jury från de arrangerande aktörerna.

Första priset var 50 000 kronor från Uppsala kommun samt möjlighet att utveckla idén och genomföra den tillsammans med Uppsala kommun och företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

– Vi utvecklar Uppsala till en hållbar och attraktiv kommun. Genom att ge stöd till CleanTech Challenge satsar vi på innovationer som främjar hållbarhet och entreprenörskap, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

– Ett av kommunens miljömål är att minska utsläppen. I ett pilotprojekt inom kommunen ska de nu få testa sin produkt inom hemtjänsten i Uppsala, säger Maria Gardfjäll, kommunalråd (MP) och en av jurymedlemmarna.

Andrapristagare var UpWis Smart City Sensor Network, vilket är ett trådlöst nätverk för övervakning av föroreningar. De får tillgång till IBMs Global Entrepreneur-program och tillgång till IBMs mjukvaror och expertis.

Tredjepristagare var Envirocars elbilspool som får möjlighet till vidare utveckling av sin idé i ett av Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram.

Prisutdelning ägde rum i samband med evenemanget Relationsdagen den 17 mars 2015 på Uppsala konsert och kongress.

Freelway har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile och UIC Business Prep.

Bildtext: Tobias Forngren, vd på Freelway, vann innovationstävlingen CleanTech Challenge. Prisutdelare var Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.


För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Tobias Forngren, vd
Freelway
Tel: 073-849 09 54
E-post: tobias@gofreel.se

Per Andersson
CleanTech Challenge/Håll Ut
Tel: 073-982 08 77
E-post: per.andersson@hallut.se

Harris Stamatopoulos
CleanTech Challenge/Håll Ut
Tel: 076-018 22 11
E-post: harris.stamatopoulos@hallut.se

Om CleanTech Challenge
Innovationstävlingen CleanTech Challenge initierades av miljöteknikföretaget Håll Ut. Tävlingen syftade till att fånga upp innovativa idéer från privatpersoner och företag som kan ge en förbättrad luftkvalitet i Uppsala. De områden som berördes var rening, transport och monitorering. Privatpersoner och företag kunde delta i tävlingen där den vinnande idén fick 50 000 kronor och gavs möjlighet att realiseras i samarbete med Uppsala kommun. Tävlingen genomfördes i samarbete med Uppsala kommun, Uppsala Innovation Centre och IBM med finansiering från Vinnova. Tävlingsperioden var under vintern 2014-2015 och vinnarna utsågs av en jury från de arrangerande aktörerna. www.cleantechchallenge.se #cleantechallenge

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se