21 april 2015

ChromoGenics uppkopplade fönster sparar energi – ny mobil teknik av Prevas

Window-panes

UICs alumnbolag ChromoGenics är ledande inom utveckling av teknologier för smarta fönster. I ett fönster med ChromoGenics teknologi, ConverLight, är det möjligt att reglera hur mycket ljus och strålningsvärme som ska släppas igenom. Deras patenterade teknik, som bland annat bygger på forskning från Ångströmlaboratoriet i Uppsala, möjliggör energibesparingar och ökad komfort i byggnader. 

Tillsammans med UICs affärspartner Prevas har ChromoGenics utvecklat ett skalbart system för styrning av fönsterglas som reglerar ljusinsläpp. Systemet är anpassat för installation i kommersiella byggnader och bostadshus. Fönstren är uppkopplade och kan kontrolleras med till exempel en smartphone, alternativt styras helt automatiskt beroende på faktorer som tid på dygnet eller i vilket väderstreck ett fönster är placerat.

– Prevas har på ett professionellt sätt drivit, kommunicerat och genomfört projektet. Från dag ett har de levererat enligt plan, hållit vad de lovat och starkt bidragit till att vi kan fullfölja vår affärsplan med att bidra till en energieffektivare framtid, säger Thomas Almesjö, vd på ChromoGenics.

Prevas har bistått i utvecklingen av hela kedjan av produkter för fönsterkontroll, från den yttersta noden som kontrollerar varje enskilt fönster, till server och databasapplikation som håller reda på och uppdaterar status på alla fönster i en installation. Ett system hanterar automatisk identifiering och administration av upp till 1 600 fönster. För exempelvis ett stort hotell eller en kontorsbyggnad underlättas även administration och underhåll. Lösningen går dessutom att integrera med befintliga fastighetssystem för att uppnå enklare underhåll och drift av fastigheter.

– Vi är oerhört stolta över att vi fick ChromoGenics förtroende. Projektet är genomfört enligt de uppsatta kvalitets-, tids- och kostnadsramar vi satte för ett år sedan. Det känns fantastiskt att vi har fått möjligheten att bidra med vår kompetens för att ChromoGenics i sin tur kan uppfylla sina mål och drömmar för en mer hållbar och energieffektivare framtid, säger Johan Bergsten säljansvarig på Prevas i Uppsala.

Användningsområdena är många för ChromoGenics elektrokroma material, men största potentialen för energieffektivisering finner man i fönsterglas för bostäder och kommersiella byggnader. Genom att dynamiskt styra ljusinsläppet kontrolleras solens strålningsvärme och därmed också behovet av att värma eller kyla inomhusluften.

ChromoGenics har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information, kontakta:
Jonas Mann, Business Area Manager Product Development
Prevas
Mobil: +46 (0)70-379 06 69
E-post: jonas.mann@prevas.se

Johan Bergsten, säljansvarig Uppsala
Prevas
Tel: +46 (0)18-56 27 10
Mobil: +46 (0)70-190 23 14
E-post: johan.bergsten@prevas.se

Thomas Almesjö, vd
ChromoGenics
Mobil: +46 (0)70-629 07 82
E-post: thomas.almesjo@chromogenics.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. uic.se