29 april 2015

Peter Funning ny ansvarig för UIC Östhammar

UIC_Peter_Funning

Uppsala Innovation Centre förstärker nu organisationen med Peter Funning som ny ansvarig för UICs verksamhet i Östhammar. Fokus ligger på att identifiera projekt och bolag som står inför en kommersialisering, etablering eller expansion och som kan få stöd av UIC i detta arbete. I arbetet ingår också att hitta företag utanför Östhammars kommun som vill etablera sig i regionen.

Peter Funning har lång och bred erfarenhet inom affärs-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Han har haft ledande positioner inom försäljning och marknadsföring, och har genom det egna bolaget Funning Konsult arbetat som affärscoach i UIC.

Parallellt med tjänsten på UIC arbetar Peter på Orion Diagnostica där han sedan 2013 är ansvarig för den skandinaviska marknaden. Företaget är specialiserat på högkvalitativa och pålitliga tester för klinisk diagnostik och hygienkontroll. Bakom sig har Peter en lång och gedigen karriär med erfarenhet från ledande roller i företag som Fresenius Kabi, Johnson & Johnson och Bausch&Lomb Nordic samt ett antal styrelseuppdrag.

UIC har sedan 2010 ett långsiktigt samarbete med SKB Näringslivsutveckling i Östhammars kommun. Utgångspunkten för samarbetet är att UIC ska hjälpa företag i Östhammars kommun att vässa sina företagsstrategier, skala upp och vidga sin marknad. Peter Funning kommer nu att arbeta med att scouta och förmedla kontakter med företag, forskningsprojekt och andra projekt som står inför en kommersialisering, etablering eller expansion. En del i uppdraget blir också att hitta företag utanför Östhammars kommun som vill etablera sig där.

För mer information:
Peter Funning, Business Development Advisor
Uppsala Innovation Centre
Tel: 018-477 04 48
Mobil: 070-373 93 47
E-post: peter.funning@uic.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB.   uic.se