29 april 2015

Vi välkomnar nya UIC-bolag apr 2015

Sedan förra nyhetsbrevet i februari har 6 bolag och projekt antagits till UICs affärsutvecklingsprogram.

UIC Business Startup
UHASP
Utandningsdiagnostik m ha plasmakälla

UIC Business Lab
Wahoo

UIC Business Prep
FMTP Power
Blykalla Reaktorer Stockholm

UIC Business Accelerator
Ancsafe