28 maj 2015

Rekordhög omsättning på 392 mkr i UICs tillväxtbolag 2014

Per Bengtsson

Tillväxtbolagen i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) slog två rekord under 2014. Omsättningen i bolagen ökade med 29 procent till rekordhöga 392 miljoner kronor, och dessutom ökade investeringarna i UIC-bolagen till 375 miljoner kronor. Det visar UICs årsberättelse för 2014 som publiceras i dag.

Intresset för tillväxtföretagen i UIC är stort. Under 2014 ökade omsättningen i bolagen från totalt 305 miljoner kronor till 392 miljoner kronor. Under 2014 satsades dessutom totalt 375 miljoner kronor i UIC-bolagen där ägarkapital stod för 332 miljoner kronor och 43 miljoner kronor var bidrag och lån. Sedan 2004 har totalt 1,87 miljarder kronor investerats i UIC-bolag.

‒ Det är glädjande att se att både omsättningen och investeringarna i UIC-bolagen ökar så starkt. Den rekordhöga omsättningen är ett tydligt bevis på att UIC-bolagen skapar tillväxt. Det är också ett bevis på att det finns flera ledande och attraktiva bolag i våra regioner. Man ska samtidigt vara medveten om att det är knivskarp konkurrens om investeringskapitalet. Behovet av kapital bland UIC-bolagen är ännu större, och kapitalet är nödvändigt för att skapa ökad tillväxt i landet, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

ICT-området är den bransch som ökat mest bland bolagen i UIC under året. Andelen UIC-bolag eller projekt med en IT-baserad produkt eller tjänst ökade till 37 procent jämfört med 28 procent 2013. Den största branschen är life science som motsvarar 42 procent av UIC-bolagen.

Årets starka siffror resulterade i att UICs offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 13,1 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag som lämnat UIC sedan högst fem år, gav en återbäring till staten på 13,1 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återväxlingen är ett resultat av den ökade omsättningen i bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden efter att ha lämnat företagsinkubatorn.

Några nyckeltal för bolag inom Uppsala Innovation Centre 2014
2013 års resultat inom parentes

Nedanstående siffror baseras på 120 (101) bolag och projekt som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab, UIC Business Agile, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni under 2014.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2014 för UIC-bolagen var 392 (305) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -230 (-120) miljoner kronor.

Investeringar
Investeringarna i UIC-bolagen har under 2014 varit 375 (315) miljoner kronor.
* 332 (232) miljoner kronor i ägarkapital
* 43 (83) miljoner kronor i bidrag och lån

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 13,1 (11) för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag som lämnat UIC sedan högst fem år, återbetalat till staten under innevarande år. I detta fall 13,1 gånger.

Antal sysselsatta
601 (552) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under 2014.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2014 var 194 (152) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
UIC-bolagens ursprung har stor bredd. 25 (32) procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet, 29 (27) procent är enskilda innovatörer och entreprenörer, 37 (37) procent av bolagen härstammar från universitetet och 9 (4) procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
42 (41) procent av UIC-bolagen är life science-bolag, 37 (28) procent är inom IT-branschen, 8 (15) procent arbetar med idéer inom teknik och miljöteknik samt 13 (16) procent inom övrig industri.

UICs alumnbolag är inte medräknade vad gäller ursprung och branscher.

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Klicka här för att spara ner hela årsberättelsen 2014 i pdf-format.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. uic.se