3 juni 2015

Veckans Affärer listar Cenvigo och Blykalla bland 71 hetaste startups

VA_logo_small

UIC-bolagen Cenvigo och Blykalla Reaktorer Stockholm har utnämnts till två av Sveriges 71 hetaste startups av Veckans Affärer. Alla bolag på listan anses ha ordentligt med potential och är också på kapitaljakt.

Av de 71 startupbolagen valdes fem bolag ut för att tävla om titeln Årets superstartup och en investering från Almi Invest på 250 000 kronor den 19 maj. Vinnaren blev företaget Gleechi.

Uppsalaföretaget Cenvigo utvecklar digitala ­lösningar för sjukvård och äldreomsorg. Cenvigo har bland annat tagit fram sensorsystemet Kanopy, som mäter sömnmönster och ­vikt­förändring över tid. Produkten består av fyra små sensorer som placeras på vårdtagarens säng och gör det möjligt för vårdgivaren att i ett tidigt skede upptäcka förändringar i personens hälsa. Cenvigo medverkar just nu även i ett Vinnova-finansierat projekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala där målet är att ta fram en sensorplattform för att förbättra medicinering och uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom. Cenvigo är ett systerbolag till UIC-bolaget Animech Technologies.

Märstaföretaget Blykalla Reaktorer Stockholm, även kallat LeadCold, bildades 2013 och utvecklar små blykylda kärnkraftverk för produktion av el och värme i arktiska regioner. Diesel är i dag det enda alternativet för att producera elektricitet för samhällen, gruvor, fartyg och industrier i otillgängliga områden som berg, polarområden, öar, öknar och liknande. Företagets affärsidé är att med små blykylda kärnkraftsreaktorer på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt producera el och värme för tillämpningar där i dag endast fossila energislag är ett alternativ.

Se hela listan här.

Cenvigo och Blykalla Reaktorer Stockholm (LeadCold) har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). Cenvigo har genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab och Blykalla Reaktorer Stockholm ingår i dag i UIC Business Prep.

För mer information:
Sara Lycke, vd
Cenvigo
Tel: 0707-60 62 02
E-post: sara.lycke@cenvigo.com
www.cenvigo.com

Janne Wallenius, vd
Blykalla Reaktorer Stockholm / LeadCold
Tel: 070-603 63 06
E-post: janne@leadcold.com
www.leadcold.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. uic.se