11 juni 2015

Innovationscheckar à 100 000 kr

Vinnova_Almi

VINNOVA har gett Almi Företagspartner AB i uppdrag att distribuera Innovations- och IP-checkar på maximalt 100 000 kr till små och medelstora företag. Målet är att stimulera utvecklingen av innovationer i småföretag och bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras.

Projektet ska ge de företag som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap förbättra deras konkurrenskraft.

Vem kan söka?
• Årsbokslut 2014 ska visa att:
a) företaget har 3-249 anställda. Om det sökande företaget till ≥25 % ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen inte överstiga 250 anställda
b) företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år
c) försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 1,5 MSEK

• Företaget ska ha tillväxtpotential

• Företaget ska de senaste 5 åren inte erhållit mer än 50 000 kr från VINNOVA

• Företaget ska ej befinna sig på ekonomiskt obestånd

Almi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck.

För vad kan man söka?
Innovationscheck:
• Innovationschecken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.

• Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart. Det kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.

• Checken får inte användas till att finansiera den egna verksamheten, inköp av material, marknadsföring eller säljaktiviteter.

IP-check:
• IP-checken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av konsulter med kompetens att ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av immateriella tillgångar.

• Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

• Checken ska inte användas till kostnader för att söka patent eller andra immaterialrätter, eller till intrångskostnader.

Hur söker man?
För att ansöka skriver du ihop en beskrivning av ditt planerade projekt. Skriv max två A4-sidor (för punkt 1-6). Här nedan kan du ladda ner mallar till projektbeskrivningen för innovationscheckar respektive IP-checkar. Därefter är du välkommen att kontakta någon av Almis innovationsrådgivare:

Uppsala
Anette Widén, 018-18 52 15, anette.widen@almi.se
Olle Jonsson, 018-18 52 05, olle.jonsson@almi.se

Stockholm
Per-Arne Norbäck, 08-458 14 33, perarne.norback@almi.se

Sörmland/Södertälje
Christian Brantö, 0155-45 10 84, 0150-36 10 61, christian.branto@almi.se

Blankett, sök innovationscheck IP-strategi >

Blankett, sök innovationscheck Innovationsprojekt >

OBS! Nästa ansökningsdatum för Almi Stockholm/Sörmland är 29/9.