18 juni 2015

Tre UIC-bolag får totalt 3 mkr från Vinnova

UIC-bolagen FMTP Power, F&A Forecasting och Pelago Bioscience stärker kassan genom finansiering från Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag.

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag, finansierar Vinnova innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Syftet är att ge företagen möjlighet att driva utvecklingsprojekt som kan leda till innovationer med stor marknadspotential. Sammanlagt 113 projekt får dela på 95 miljoner kronor.

FMTP Power, Uppsala län, får 2 miljoner kronor för bärbar testutrustning som överbryggar gapet mellan Smart Grid digital nätverk och traditionell elkraftapplikation.

F&A Forecasting, Uppsala län, får 500 000 kronor för sitt arbete med att förena organisationer mot en interagerande prognos som sprider kunskap och minskar risker.

Pelago Biosciences, Stockholms län, får 500 000 kronor för utveckling av CETSA™ metoden till ett kit för ökad känslighet och kapacitet inom läkemedelsutveckling.

 

Se Vinnovas pressmeddelande här.

 

För mer information:
Camilla Camilton, program & informationskoordinator
Uppsala Innovation Centre
Tel: 072-219 77 81
E-post: camilla.camilton@uic.se