22 juni 2015

Sök ÅForsk Entreprenörsstipendier

åforsk

ÅForsk Entreprenörsstipendier är nu öppet för ansökningar. Entreprenörer med koppling till universitetsmiljö välkomnas att söka och ÅForsk samarbetar med intresseorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) för att hitta de vassaste entreprenörerna. Stipendierna uppgår till sammanlagt 2 miljoner kronor för 2015. Sista dagen för ansökan är den 31 augusti.

ANSÖK HÄR
https://sisp.se/ansökan-åforsk-entreprenörstipendier

ANSÖKNINGSPERIOD 2015
Utlysningen öppnar den 22 juni och stänger den 31 augusti.

VEM KAN SÖKA?
Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

HUR GÅR DET TILL?
Det är entreprenören själv som fyller i ansökan. För att kvalitetssäkra nivån på inkomna ansökningar så ska en affärsutvecklare från någon av SISPs medlemmar att vara knuten till respektive ansökan.

EXEMPEL 1: BOLAG I EN INKUBATOR/SCIENCE PARK
Du är entreprenör i ett bolag som sitter i en inkubator eller science park. Du som entreprenör fyller själv i ansökan och frågar lämpligen din närmaste affärsutvecklare att godkänna ansökan så att den blir komplett.

EXEMPEL 2: INTE BOLAG I EN INKUBATOR/SCIENCE PARK
Du är entreprenör i ett bolag som inte sitter i en inkubator eller science park. Du som entreprenör fyller själv i ansökan och rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator/science parks som finns geografiskt närmast med förfrågan om att godkänna din ansökan. Här ser du en karta på inkubatorer och science parks: https://sisp.se/medlemmar

URVAL OCH UTDELNING
Urvalet kommer att bedömas av en jurygrupp bestående av SISP och ÅForsk. Beslut om tilldelande av stipendier samt utdelningsceremoni sker under hösten 2015.

FRÅGOR
Frågor besvaras av SISPs kommunikatör Anna: anna.alicedotter@sisp.se