23 juni 2015

Almi Invest investerar i Psilox

Psilox

Psilox har utvecklat en unik produkt som både bleker tandemaljen och förebygger ilningar i tänderna utan skadliga biverkningar. Men det är egentligen själva teknologiplattformen med ihåliga kalciumfosfatpartiklar som är det mest unika i Psilox koncept. Almi Invest har investerat i företaget.

I Psilox koncept ingår ihåliga kalciumfosfatpartiklar som fungerar som transportörer av exempelvis tandblekningsmedel och därmed kan re mineralisera tandens emalj. Produkten innehåller en kroppsegen substans som består av amorft kalciumfosfat som saknar kristallstruktur. Tack vare ämnets lättlöslighet kan Psilox produkt både re mineralisera tandemaljen, dess kanaler och därmed permanent bidra till att minska ilningar i tänderna.

Mer skonsamt
I dag finns det en rad olika tandkrämer som påverkar emaljen. Men en del av de substanser som polerar tandytan är ofta för hårda, i en del fall består de av glaskulor. Psilox material är betydligt mer skonsamt mot emaljen då formen på kulorna är förlåtande och materialet är mjukare än tandemaljen. Forskningen bakom Psilox produkt har utförts av professor Håkan Engqvist och Wei Xia på Ångströmslaboratoriet, Uppsala. Företaget för just nu affärsdiskussioner med flera internationella dentala företag.

– Psilox team har både kompetens och en bra branscherfarenhet. De har också en bra produkt vilket de redan bevisat då de lyckats intressera internationella företag som visat ett stort intresse för Psilox produkt. Potentiellt sett har produkten ett betydligt större användningsområde utöver dentalvården, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest.

Tandvård värd miljarder
Omsättningen globalt för hela branschen uppskattas år 2015 nå närmast ofattbara 12.6 BUSD (Källa: rapport från Global Industry Analysts Inc. 2010). En global trend som växer starkt är att tandkrämerna blir allt mer specialiserade.

– Almi Invests investering är viktig för oss. Dels hjälper det oss att fullfölja vår plan att etablera oss internationellt och dels sänder detta en viktig signal till marknadens investerare om att de tror på oss, vår produkt och vårt företag, säger Peter Bramberg, arbetande styrelseordförande i Psilox.

Psilox får avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår i dag i programmet UIC Business Lab.

Se Almi Invests pressmeddelande

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef
Almi Invest
Tel: 076-880 88 10
E-post: maria.kessling@almi.se

Allan Asp, Investment Manager
Almi Invest
Tel: 070-605 23 02
E-post: allan.asp@almi.se

Peter Bramberg, arbetande styrelseordförande
Psilox
Tel 073-789 56 86
E-post: peter.bramberg@psilox.com
www.psilox.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.