25 juni 2015

Fyra UIC-bolag med bland de hetaste cleantech-bolagen

Cleantech_hotlist

ChromoGenics, Ngenic, Freelway och Hexicon finns med på Stockholm Cleantech Hotlist som tagits fram av Stockholm Business Development Region. Listan presenterar cirka 30 cleantech-bolag som kan vara intressanta för investerare. 

I dag är följande UIC-bolag och tidigare UIC-bolag representerade på listan. 

ChromoGenics, Uppsala, är ledande inom utveckling av teknologier för smarta fönster. I ett fönster med ChromoGenics teknologi ConverLight är det möjligt att reglera hur mycket ljus och strålningsvärme som ska släppas igenom. www.chromogenics.com

Ngenic, Uppsala, har utvecklat en konsumentvänlig och fjärrstyrd termostat, Ngenic Tune, för jämnare inomhustemperatur i hus med vattenbaserade värmesystem. www.ngenic.se

Freelway, Strängnäs, erbjuder mjukvaran GoFreel som gör det möjligt att via en applikation samordna transporter med syfte att minska utsläpp. www.gofreel.se

Hexicon, Stockholm, utvecklar flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ. www.hexicon.eu

Läsa hela listan www.investstockholm.com/cleantech-hotlist

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. uic.se