30 juni 2015

Statsministern hyllar VBN Components i Almedalen

Stefan_Löfven

Sveriges statsminister Stefan Löfven hyllade VBN Components i sitt sommartal i Almedalen. Under gårdagens tal av statsminister Stefan Löfven, poängterar han den viktiga innovationskraften inom svensk industri. Statsministern hyllar där VBN Components, som ett innovativt bolag, som 3D-printar hypermoderna stålkomponenter till framtidens industri.

På Socialdemokraternas dag i Almedalen på måndagen, så höll Stefan Löfven sitt sommartal. På klassisk mark så berättar Stefan om VBN Components i Uppsala som etablerat ett av Sveriges mest moderna stålverk där man 3D-printar extrema stålmaterial till framtidens industri.

– Vi tycker förstås att det är mycket roligt att uppmärksammas av statsministern, speciellt med tanke på hans långa karriär inom Metallfacket, säger företagets vd Martin Nilsson.

Länk SVT: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/stefan-lofvens-partiledartal-i-almedalen. VBN Components hypermoderna stålverk nämns efter cirka 10:50 minuter och under en halv minut framåt.

VBN Components får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Lab.

För mer information
Martin Nilsson, vd, PhD
VBN Components
Tel (vx): 018-24 07 60
Mobil: 070-235 62 82
E-post: martin.nilsson@vbncomponents.com
www.vbncomponents.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se