2 juli 2015

N4 blev Årets nyföretagare i Södertälje kommun

N4

UIC-bolaget N4 i Södertälje har utnämnts till Årets nyföretagare i Södertälje kommun. N4 prisas för sitt lean-anpassade arbetssätt och för företagets starka tillväxt. På snart tre år har N4 gått från tre till femton fast anställda. Planen är att fortsätta sin expansion och öka omsättningen med fyrtio procent per år. Bakom priset står Nyföretagarcentrum i Södertälje, Nykvarn och Salem.

N4 var ett av de första bolagen som utvecklades med stöd av UIC Södertälje efter Astra Zenecas nedläggning av forskning och utveckling i Södertälje under 2012. Kunderna finns i dag i Biovation Park i Södertälje, samt i Stockholm och Mälardalen. Att låta kunden fokusera på sin verksamhet och låta N4 ta hand om all kringservice som bolagen behöver för att utvecklas har visat sig vara en affärsidé som innovativa spetsteknologiföretag med behov av speciallösningar uppskattar.

Motivering: ”Filosofin är att minska tid och kostnader hos kunden, så kunden kan utveckla sin kärnverksamhet. Att arbeta enligt lean är en framgångsfaktor och på två år har man uppvisat en enastående tillväxt, gått från två anställda till femton. Företaget visar prov på ett ypperligt entreprenörskap, vilket ger en känsla av att företaget redan står på en mycket solid grund.”

– Vi startade från en absolut nollpunkt, utan pengar, lokaler och utrustning. I dag, efter 2,5 år, är vi 15 fast anställda med 21 totalt i organisationen. Vi kommer att omsätta 15 miljoner 2015 och vi har förbaskat roligt, säger vd Roger Baakki i en intervju med Länstidningen.

N4 Teknik har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab.

Bild: Från vänster medgrundarna Linda Lindqvist, Roger Baakki och Thomas Widlund. Foto: Rikkard Häggbom

Läs om N4 i UICs årsberättelse för 2014 (s. 46-51)

För mer information
Roger Baakki, vd
N4 Teknik
Tel: 08-546 144 01
E-post: roger.baakki@n4.nu

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om N4 Teknik
N4 erbjuder tjänster inom fem verksamhetsområden: Lab support, Industri Support, Lean-utveckling, Konsulting och försäljning/inköp av utrustning. Bland kunderna finns i dag Statens provningsanstalt, Swetox, Södertälje sjukhus, Karolinska institutet, Söderenergi, Acturum – sammanlagt ett 30-tal återkommande kundföretag. Genom att leverera utvecklingsarbete och tillhandahålla service och underhåll ur ett livscykel inriktat perspektiv skapar företaget mer tid för kunden att lägga på sin kärnverksamhet samtidigt som balans mellan hög driftstillgänglighet och låg kostnad skapas på lång sikt. www.n4.nu

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se