29 juli 2015

Sprint Bioscience sluter avtal med Bayer HealthCare

Sprint_Bioscience

Sprint Bioscience AB (publ) (Sprint Bioscience) och Bayer HealthCare (Bayer) har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av cancerläkemedel. Enligt avtalet ut-licensierar Sprint Bioscience bolagets tidiga program med tumörmetabolism-inhibitorer riktade mot MTH1 till Bayer. Därefter kommer Bayer att ha full kontroll över vidareutveckling och de globala kommersiella rättigheterna för potentiell cancerterapi och diagnostik.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal för ett av våra tumörmetabolismprojekt. Vi är övertygade om att Bayer är en perfekt partner för att vidareutveckla programmet. Avtalet ger oss också möjlighet att ytterligare investera i utbyggnaden av vår portfölj inom området tumörmetabolism”, säger Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience.

”Bayer är engagerade i att överföra resultaten från cancerforskning till effektiva behandlingar för att förbättra livskvaliteten för patienter. Att rikta in sig på cancercellernas metabolism är en lovande strategi för att utveckla cancerläkemedel och är ett av våra fokusområden inom cancerforskningen vid Bayer”, säger professor Andreas Busch, chef för Global Drug Discovery och medlem i ledningsgruppen i Bayer Healthcare. ”Vi ser fram emot att utöka vår portfölj inom detta område genom avtalet med Sprint Bioscience. Detta tidiga forskningsprogram har potential att leda till nya behandlingsalternativ för cancerpatienter.”

Som ett resultat av en tumörs okontrollerade tillväxt uppvisar cancercellerna en förändrad metabolism (tumörmetabolism) och är därmed ofta resistenta mot konventionell strålnings- och kemoterapi. Sprint Bioscience har utvecklat molekyler som hämmar proteinet MTH1, vilket är nödvändigt för cancercellernas överlevnad. Sådana substanser kan potentiellt leda till nya effektiva behandlingar genom att selektivt påverka cancerceller.

Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 190 miljoner EUR i potentiella prekliniska, kliniska och omsättningsbaserade milestone-betalningar, inklusive en initial upfront-betalning från Bayer vid undertecknandet av avtalet. Dessutom är Sprint Bioscience berättigade till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet.

Sprint Bioscience har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator samt UIC Business Lab och ingår i dag i UIC Alumni.

Se pressmeddelandet från Sprint Bioscience samt ett förtydligande av avtal.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, vd
Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.

Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Bayer HealthCare
Bayer-koncernen är ett globalt företag med kärnkompetens inom områdena hälso- och sjukvård, jordbruk och högteknologiska material. Bayer HealthCare, en undergrupp till Bayer AG med en årlig omsättning på cirka 20,0 miljarder Euro (2014), är en av världens ledande innovativa företag inom hälso- och läkemedels-produkter, baserat i Leverkusen, Tyskland. Bayer HealthCare kombinerar djurhälsa, konsument-produkter inom hälsa och specialiserade sjukvårdsläkemedel och har som mål att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människors och djurs hälsa världen över. Bayer HealthCare har 60 700 anställda globalt (31 december 2014) och finns representerat i mer än 100 länder. Mer information finns på www.healthcare.bayer.com.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se