19 augusti 2015

Michael Camitz ny affärsutvecklare på UIC

Michael_Camitz_UIC

Uppsala Innovation Centre förstärker nu organisationen med Michael Camitz som affärsutvecklare.

Michael Camitz kommer att arbeta med affärsutveckling inom UIC och även ansvara för UICs internationella kontakter.

Michael Camitz kommer närmast från en roll som Senior Advisor inom Deloittes konsultverksamhet och har även representerat det Texasbaserade företaget River Logic Inc. på den skandinaviska marknaden vid introduktion av modellverktyg för optimering av affärsprocesser. Michael har dessutom under de senaste fyra åren haft flera uppdrag inom UIC som affärscoach för ett antal UIC-bolag.

Mellan åren 2002 och fram till 2012 hade Michael flera företagsledande positioner inom Apoteket AB, bland annat som logistikdirektör, chef och ansvarig för koncernens affärsutveckling samt förberedelse inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden med utförsäljning av två tredjedelar av Apoteket ABs apotek.

Michael har mer än 20 års erfarenhet som managementkonsult. Uppdragsgivarna har främst varit svenska och internationella bolag verksamma inom industri-, handel- och hälso- och sjukvårdssektorerna. Den huvudsakliga inriktningen på uppdragen har varit inom affärs- och marknadsutveckling samt strategisk och finansiell analys.

Michael tillträdde tjänsten den 17 augusti 2015.

För mer information:
Michael Camitz, Senior Advisor Business Development
Uppsala Innovation Centre
Tel: 018-477 04 47
Mobil: 070-510 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se