21 augusti 2015

SKAPA-priser till UIC-entreprenörerna Martin Ryen och Evelina Vågesjö

SKAPA

I samband med UIC-dagen i går den 20 augusti delade landshövding Peter Egardt ut det regionala SKAPA-priset som går till framstående innovatörer. I år gick båda priserna för Uppsala län till UIC-entreprenörer. Martin Ryen på UIC-bolaget Pharem Biotech fick SKAPA Utvecklingspris och Evelina Vågesjö utnämndes till Årets unga innovatör. De två vinnarna går nu vidare till Sverigefinalen som äger rum i november. 

SKAPA är Sveriges största innovationspris och delas ut till minne av Alfred Nobel. Två priser delas ut och i år gick SKAPA Utvecklingspris för Uppsala län till Martin Ryen, Pharem Biotech, som har utvecklat ett kostnadseffektivt filtreringssystem för reningsverk som bryter ner läkemedelsrester och organiska miljögifter. Priset Årets unga innovatör delades ut till Evelina Vågesjö, som utvecklar en ny och effektivare metod för sårläkning.

De årliga SKAPA-priserna ges till personer som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i respektive län när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

De regionala vinnarna går vidare till Sverigefinalen som äger rum i november där vinstsumman för SKAPA Utvecklingspris är 550 000 kronor och upp till 75 000 kronor för Årets unga innovatör. Bakom vinstsummorna i de olika länstävlingarna står Almi Företagspartner och Stiftelsen Agne Johansson minnesfond.

Årets SKAPA Utvecklingspris, Uppsala län, Martin Ryen, Pharem Biotech. Prissumma 25 000 kronor.
Martin Ryen i bolaget Pharem Biotech, har utvecklat ett kostnadseffektivt filtreringssystem för reningsverk som baseras på enzymatiska produkter som kan bryta ner läkemedelsrester och organiska miljögifter som annars i miljön kan skapa problem som nervsjukdomar och antibiotika resistens. Produkten förväntas ha stora kommersiella möjligheter och i synnerhet om lagstiftningen kommer att skärpas inom EU.

Pharem Biotech får avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Start och UIC Business Lab. Företagets forskning och utveckling sker i Biovation Park, Södertälje.

Årets unga innovatör, Uppsala län, Evelina Vågesjö. Prissumma 15 000 kronor.
Evelina har utvecklat ett patentsökt bioterapeutika som i frystorkat tillstånd applicerat på förband snabbt och effektivt kan accelerera sårläkning när det aktiveras i kontakt med varma och fuktiga sår. Denna metod kan vara ett stort steg i reducering av antibiotika inom vården.

Evelina Vågesjö har fått affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre och har deltagit i programmen UIC Business Start och UIC Business Lab. Evelina är doktorand vid Institutionen för medicinsk cellbiologi på Biomedicinskt centrum i Uppsala. 

För mer information kontakta
Olle Jonsson, ordförande i Stiftelsen SKAPAs länsjury
Almi Företagspartner Uppsala
Tel: 018-18 52 05

Martin Ryen, vd
Pharem Biotech
Tel: 0709-152 290
E-post: martin.ryen@pharembiotech.se

Evelina Vågesjö, doktorand
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet
Tel: 070-636 64 94
E-post: evelina.vagesjo@mcb.uu.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Stiftelsen SKAPA 
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och SEB. www.stiftelsenskapa.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se