24 augusti 2015

OssDsign, Cavidi och Linnea Omsorg gör exit från UIC

Alumni

Uppsalaföretagen OssDsign och Cavidi samt Linnea Omsorg i Järna har tagit ett kliv vidare i bolagets utveckling och gör nu exit från företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. De har nu slutfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och har fått stöd på vägen av UIC och UICs affärscoacher i näringslivet. Bolagen har dessutom nu utsetts till UIC alumn av UICs styrelse.

‒ Det är glädjande och imponerande att se en så stark och positiv utveckling som våra tre nya alumnbolag visar. OssDsign har utvecklat ett biokeramimplantat för operation av svåra skallskador, Cavidi är ledande inom teknik för HIV-tester och Linnea Omsorg bedriver bland annat daglig verksamhet enligt LSS för vuxna och HVB-verksamhet för ungdomar och vilar på en antroposofisk värdegrund. Bolagen representerar helt olika affärsområden där den gemensamma nämnaren är engagemang, kvalitet och tillväxt, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UICs nya alumnföretag diplomerades traditionsenligt på UIC-dagen den 20 augusti som samlade cirka 270 personer.

OssDsign, Uppsala, har utvecklat ett implantat av biokeramiskt material som används för benläkning vid svåra skador och defekter i skallen och ansiktet. Dagens implantatmaterial ger i många fall dåliga kliniska resultat. På bara två år har OssDsign fått ut den innovativa tekniken på marknaden. År 2014 placerades företaget på NyTekniks och Affärsvärldens lista över Sveriges 33 mest lovande teknikbolag.

Cavidi, Uppsala, har utvecklat instrument som hjälper läkare i världen att mäta mängden virus i patientens blod och därmed ställa in medicinerna rätt. Företaget har anpassat sig till områden där det inte finns avancerade laboratorier men där behovet av HIV/AIDS-medicinering är högt. Cavidi har tilldelats priset Swecare Export Award och rankats av Almi som en av Sveriges 20 vassaste teknikbolag inom landets företagsinkubatorer.

Linnea Omsorg, Järna, bedriver verksamhet inom personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna samt HVB-verksamhet för ungdomar. Företaget har verksamhet i Järna, Kavlinge och Skellefteå. Verksamheten vilar på en antroposofisk värdegrund och människosyn där man tror på människans unika möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är också med den grundsynen som Linnea Omsorg kan erbjuda en unik vårdform för de boende.

Fotnot:
LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

HVB = Hem för vård eller boende

Bild från vänster: Richard Murray, Cavidi, Anne Austern, Linnea Omsorg, och Jonas Åberg på OssDsign tog emot diplom efter att bolagen gjort exit från UIC och utsetts till UIC alumn.

För mer information kontakta
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Bo Qwarnström, VP Business Development
OssDsign
Tel: 0768-99 85 87
E-post: bq@ossdsign.com
www.ossdsign.com

Richard Murray, CEO
Cavidi
Tel: 018-55 20 40
E-post: richard.murray@cavidi.se
www.cavidi.se

Lillemor Thorsén, vd
Linnea Omsorg
Tel: 072-585 91 10
E-post: lillemor.thorsen@linneaomsorg.se
www.linneaomsorg.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se