7 september 2015

33 mkr satsas för fler storföretag i östra Mellansverige

Per Bengtsson_gruppbild_Växtzon1

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för åtta företagsinkubatorer och science parks i Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre kommer tillsammans med de andra aktörerna att arbeta för att öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

– Jag är glad över att UIC är med i detta samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i regionen. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Uppsala Innovation Centre, Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Västerås Science Park och Inkubera. Projektet kommer att pågå i en treårsperiod.

– Genom en stark och tydlig samverkan vill vi skapa ett bättre erbjudande till regionens tillväxtföretag och samtidigt engagera stora globala företag, akademi och FoU i deras utveckling, något vi sett ett tydligt behov av och är glada att kunna tillmötesgå, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Bilder: Per Bengtsson, vd Uppsala Innovation Centre. Gruppbild på de deltagande aktörerna i projektet Växtzon.

Högupplöst bild på Per Bengtsson

Högupplöst gruppbild på deltagare i Växtzon

Logga_Microsoft_Offic_EUlogo_c_RGB

För ytterligare information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Växtzon
Växtzon är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster, Västerås Science Park och Inkubera. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se