8 september 2015

Biovica och Pelago Bioscience samarbetar för förbättrad läkemedelsutveckling

Pelago_logo

Bioteknikföretagen Pelago Bioscience och Biovica har kommit överens om att samarbeta för att tillhandahålla en gemensam plattform för snabbare och bättre utvärdering av nya cancerläkemedel och mediciner. Tillsammans erbjuder bolagen en unik plattform som kan korrelera effekt av nya cancerläkemedel med verkningssätt och inbindning till deras målproteiner.

Den gemensamma lösningen ger möjlighet att få avgörande uppgifter tidigare i utvecklingen av nya kandidatsubstanser inom onkologiområdet – information som kommer att vara värdefull för läkemedelsutvecklare och påskynda utvecklingen med bättre och mer välgrundade beslut. Pelago Bioscience möjliggör framgångsrik läkemedelsutveckling genom att erbjuda fysiologiskt relevanta data av substansers interaktion med deras målproteiner med hjälp av CETSA-metoden.

Biovica har utvecklat DiviTum, en mycket känslig analys för att mäta celltillväxt och prediktion samt monitorering av effekten av cellcykelreglerande cancerläkemedel. De data som metoderna genererar möjliggör en bättre och mer effektiv utvärdering av nya cancerläkemedelskandidater i prekliniska och tidiga kliniska studier.

“Jag tror att möjligheten att få information om båda effekt och inbindning till målproteiner från samma prov kommer att bli en fantastisk fördel för läkemedelsutvecklare”, säger Michael Dabrowski vd för Pelago Bioscience. “Vi är mycket glada över denna möjlighet att samarbeta med och lära av Biovica, vilket gör att vi utökar våra tjänster till diagnostiska tillämpningar in vitro”.

Anders Rylander, vd på Biovica: “Kombinationen av DiviTum och CETSA gör det möjligt för våra kunder att fatta viktiga beslut tidigare i utvecklingsprocessen av läkemedel, baserat på bättre och mer välgrundad information. Vi ser fram emot att samarbeta med Pelago och erbjuda detta koncept till nytta för forskare och läkemedelsbolag i deras utveckling”.

Pelago Bioscience får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Prep och UIC Business Lab.

För mer information:
Michael Dabrowski, vd
Pelago Bioscience
Mobil: 0730-71 53 34
E-post: michael@pelagobio.com

Anders Rylander, vd
Biovica
Mobil: 0761-61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Om Pelago Bioscience och CETSA™
Med ursprung från Karolinska Institutet i Stockholm grundades Pelago Bioscience AB för att erbjuda den patenterade metoden Cellular Thermal Shift Assay (CETSA™) för användning vid bestämning och kvantifiering av läkemedels interaktion med målproteiner. Företaget genomför in situ target engagement studier för att påskynda preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt diagnostik. Läkemedelsutvecklare kan genom att använda CETSA-data och applikationer, fatta bättre och mer välgrundade beslut i tidigare stadier av sina projekt. Detta förkortar utvecklingstid och minskar investeringar i icke-optimala substanser och möjliggör snabbare utveckling av mer effektiva nya läkemedel. Se även www.pelagobio.com

Om Biovica och DiviTum™
Biovica är ett bioteknikföretag fokuserat på att förbättra diagnostik och uppföljning av cancer. Biovica har utvecklat DiviTum™, ett test som mäter celltillväxthastighet genom att analysera ett vanligt blodprov. Då cancer karaktäriseras av okontrollerad celltillväxt möjliggör DiviTum™ en tillförlitlig riskbedömning och monitorering av cancer. Biovica är ISO 13485 certifierat för Quality Management Systems och DiviTum™ är CE märkt. Se även www.biovica.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se