18 september 2015

VBN Components får 4 mkr från Energimyndigheten för utveckling av nya 3D-printade material

VBN_Hand

Energimyndigheten har beviljat 4 miljoner kronor i finansiering till VBN Components för utveckling av nya 3D-printade material under två år. Företaget har i dag ett högmodernt stålverk i Uppsala där mycket slitstarka stålkomponenter formas genom 3D-printning under namnet Vibenite.

VBN Components har i dag en teknologi som gör det möjligt att kunna producera nya material genom avancerad 3D-printning, och för att kunna utveckla framtidens material behövs finansiering. Genom Energimyndighetens finansiering på 4 miljoner kronor kan nu VBN Components utveckla nya material och applicera den på 3D-printingstekniken.

Med nya material designade mer efter specifika användningsområden så kan den totala energiförbrukningen avsevärt minskas från tillverkning av verktyg och komponenter till slutanvändning. De nya materialen kommer att ha mycket högt nötningsmotstånd.

‒ Vi är stolta över att vår 3D-printningsteknik får detta förtroende från Energimyndigheten. Med bas i vår stålteknologi kan vi utveckla nya material med egenskaper som är svåra eller omöjliga att ta fram med andra metoder, säger Martin Nilsson, vd på VBN Components.

Fördelen med materialen som ska utvecklas är att de sparar energi och råmaterial både i den traditionellt tunga material- och komponentframställningen, men framförallt i slutanvändningen. På köpet så får slutanvändaren kraftigt förbättrad prestanda i sina komponenter.

Utvecklingen kommer ske med bas i Uppsala tillsammans med experter inom olika delar av materialvetenskapsområdet.

VBN Components får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Lab.

För mer information
Martin Nilsson, vd, PhD
VBN Components AB
Tel (vx): 018-24 07 60
Mobil: 070-235 62 82
E-post: martin.nilsson@vbncomponents.com
www.vbncomponents.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Kort om VBN Components
VBN Components AB är ett materialföretag som ligger i teknikens framkant och tillverkar nötningståliga metallkomponenter direkt från pulver, med s.k. 3D-printning (additiv tillverkning, friformning). Företaget har vunnit en lång rad priser och genomför ett antal viktiga kundnära projekt för att förbättra verkstadsindustrins konkurrenskraft. Företaget säljer Nära-Färdig-Form komponenter under varumärket Vibenite® till företag som behöver metallkomponenter med hög komplexitet och/eller högt nötningsmotstånd. www.vbncomponents.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se