22 september 2015

Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround

John-och-Truls_650_crop

Brighter befäster sin position inom datadriven hälsovård och mHälsa. Genom förvärvet av Division By Zero AB (publ) utökas Brighters IP-portfölj med unik teknik för bland annat feedback av mänskliga reaktioner på riktad stimulans. Därmed läggs ytterligare en pusselbit till the Benefit Loop, Brighters plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan för kontinuerligt förbättrad följsamhet till behandling och förbättrade rekommendationer. 

Division By Zeros teknik används redan i bolagets produkt jDome BikeAround, som snabbt blivit populär för aktivering och rehabilitering på olika vårdinrättningar. Användaren cyklar i en sfär, där valfri miljö kan projiceras runt om genom Google Street View. Implementationen har skett i samarbete med Googles utvecklare.

– Division By Zero är ett bolag med unikt kunnande som lägger till en viktig pusselbit till the Benefit Loop, Brighters plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan för kontinuerligt förbättrad följsamhet till behandling och förbättrade rekommendationer. Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR)-tekniken lockar många investerare och bolag som Google, Facebook och Nokia har redan börjat slåss om marknaden. Se exempelvis Oculus som blev uppköpta av Facebook eller Googles investeringar i Magic Leap. Att kombinera VR med insamling och analys av data kan bli mycket intressant, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

– Det är inte många bolag som offentligt uppmärksammats av Googles styrelseordförande Eric Schmidt, men Division By Zero är ett av dessa få. Det arbete som Division By Zeros utvecklingschef John Nilsson och hans team lagt ned har också rönt stort intresse från många andra världsledande bolag, inklusive Intel.

Innovatören, tillika grundaren av Division By Zero, John Nilsson är en kreativ systemutvecklare vars jakt på den perfekta spelupplevelsen har lett till hälsoprodukten BikeAround, som företaget utvecklat tillsammans med Hälsoteknikcentrum Halland. Division By Zero har fångat en mängd teknikjättars intresse under åren.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Brighters skickliga utvecklare och expandera vad som är möjligt att inkludera och extrahera från the Benefit Loop, säger John Nilsson.

– Brighters vision om datadriven hälsovård med användarens egen kropp och själ i centrum är oerhört stark. Med den teknik vi utvecklat baserad på Microsofts Kinect-teknologi skapas många nya möjligheter att hämta viktig feedback från användaren, information som kan användas för att bland annat justera terapier, medicinering och förbättra uppföljning.

Brighter AB har erbjudit sig att förvärva 100% av aktierna i Division By Zero AB (publ) genom en apportemission motsvarande 2,70 aktier i Brighter per 1 aktie i Division By Zero. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande kommer Brighter AB ge ut högst 2 615 279 nya aktier som likvid för förvärvet. Aktieägare i Division By Zero som sammanlagt representerar 90,2% har accepterat Brighters erbjudande och undertecknat avtal om försäljning av sina aktier. Baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Brighters aktie under de trettio närmast handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet till aktieägarna i Division By Zero har styrelsen i Brighter beräknat vederlaget för apportegendomen till drygt 6,1 miljoner kronor. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 9 oktober 2015 eller, vid en förlängning av erbjudandet, det senare datum som Bolagets styrelse beslutar. Aktierna i Division By Zero ska tillskjutas Brighter senast den 9 oktober 2015 eller, vid en förlängning av erbjudandet, det senare datum som Bolagets styrelse beslutar.

Division By Zero AB blir ett dotterbolag till Brighter AB och kommer fortsätta att hantera försäljningen av produkterna jDome BikeAround och WalkAround. IP samt forskning och utveckling lyfts över till Brighter AB.

Division By Zero AB hade 2014 en nettoomsättning på 1 024 tkr och ett resultat på -2 095 tkr. Under perioden jan-jun 2015 var nettoomsättningen 644 tkr, en ökning på 47 % jämfört med samma period 2014. Fram till dagen för undertecknandet av affären har nettoomsättningen ökat med ytterligare 615 tkr.

Se Brighters pressmeddelande

Division By Zero har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.
Bild: Till vänster John Nilsson, grundare Division By Zero, till höger Truls Sjöstedt, vd Brighter.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Brighter AB
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, vd
Brighter AB
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se


Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Om Brighter AB 
Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa) – en marknad som redan i år, 2015, är värd uppskattningsvis 120 miljarder kronor globalt. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se. Följ oss på: www.introduce.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se