29 september 2015

UIC i samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige

Kombo2_logga

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för åtta företagsinkubatorer och science parks i Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket.

Projektet Växtzon kommer att pågå i en treårsperiod och är ett gemensamt acceleratorprogram inom östra Mellansverige.

Samarbetet uppmärksammades i en artikel i Svenska Dagbladet den 6 september där Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park, intervjuades.
Vaxtzon
SvD Näringliv:
Samarbete över gränserna ska ge fler storföretag“, 150906

Upsala Nya Tidning:Storsatsning för fler storföretag“, 150906

UIC kommer, tillsammans med de övriga aktörerna i regionalfondsprojektet, arbeta för att öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

“Jag är glad över att UIC är med i detta samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i regionen. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag.”
Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Uppsala Innovation CentreCreate Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Västerås Science Park och Inkubera.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Läs mer om Växtzon på uic.se

På bilden: De deltagande aktörerna i projektet Växtzon