30 september 2015

Michael Camitz ny på UIC

Michael_Camitz_UIC

Michael Camitz är sedan slutet av augusti ny affärsutvecklare på UIC. Han kommer att arbeta med affärsutveckling inom UIC och även ansvara för UICs internationella kontakter.

Michael Camitz kommer närmast från en roll som Senior Advisor inom Deloittes konsultverksamhet och har även representerat det Texasbaserade företaget River Logic Inc. på den skandinaviska marknaden vid introduktion av modellverktyg för optimering av affärsprocesser. Michael har dessutom under de senaste fyra åren haft flera uppdrag inom UIC som affärscoach för ett antal UIC-bolag.

Mellan åren 2002 och fram till 2012 hade Michael flera företagsledande positioner inom Apoteket AB, bland annat som logistikdirektör, chef och ansvarig för koncernens affärsutveckling samt förberedelse inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden med utförsäljning av två tredjedelar av Apoteket ABs apotek.

Michael har mer än 20 års erfarenhet som managementkonsult. Uppdragsgivarna har främst varit svenska och internationella bolag verksamma inom industri-, handel- och hälso- och sjukvårdssektorerna. Den huvudsakliga inriktningen på uppdragen har varit inom affärs- och marknadsutveckling samt strategisk och finansiell analys.

Foto: Addlight