30 september 2015

Recipharm förvärvar OnTarget Chemistry

Recipharm har förvärvat UICs alumnbolag OnTarget Chemistry – ett snabbt växande CRO-företag som under 2014 hade en omsättning på nästan 29 miljoner kronor inom syntes- och analystjänster för läkemedelsområdet, inklusive särskilt krävande uppdrag.

”Det är mycket bra för oss att gå samman med Recipharms utvecklingsorganisation. Vi anser att vi kan tillföra preklinisk kompetens och kapacitet till Recipharm och vi ser också fram emot att bidra med ett brett utbud av både lokala och internationella kunder. Detta kommer att vara en fantastisk möjlighet för oss att skapa fortsatt tillväxt inom Recipharm.”
Fredrik Lehmann, vd OnTarget Chemistry

OnTarget170px

Fredrik Lehmann, OnTarget Chemistry

Genom förvärvet av OnTarget Chemistry kommer Recipharm att avsevärt bredda sin kapacitet för läkemedelsutveckling. När preklinisk kemiutveckling inkluderas får Recipharm möjlighet att på ett mycket tidigare stadium delta i kundprojekt med stor potential. Dessutom kommer OnTarget Chemistrys synteskapacitet att ha stort värde för GMP-utvecklingen av API:er i Recipharms italienska dotterbolag, Edmond Pharma. Försäljningen under 2015 visar att mer 60 procent av den totala omsättningen finns utanför Sverige, med omfattande försäljning i Tyskland, Japan och Storbritannien. Verksamheten är lönsam och förvärvet förväntas påverka resultatet per aktie positivt från 2016.

“Genom förvärvet av OnTarget Chemistry kommer vi att kunna förse både befintliga och nya kunder med högkvalitativa utvecklingstjänster. OnTarget Chemistry har en mycket kvalificerad personal, varav en stor andel har doktorsexamen, och de arbetar i ett modernt laboratorium med mycket hög standard. Förvärvet är av strategisk betydelse för Recipharm då företaget tillsammans med den befintliga utvecklingsorganisationen kommer att driva på vår tillverkningsförsäljning på lång sikt.”
Carl-Johan Spak, EVP för Development & Technology

Köpeskillingen uppgår till 15,1 miljoner SEK.

Foto: Rikkard Häggbom