30 september 2015

SKAPA-priser till Ryen & Vågesjö

SKAPA_beskuren

Martin Ryen, Peter Egardt och Evelina Vågesjö

I samband med UIC-dagen delade landshövding Peter Egardt ut det regionala SKAPA-priset som går till framstående innovatörer. I år gick båda priserna för Uppsala län till UIC-företagare. Martin Ryen på UIC-bolaget Pharem Biotech fick SKAPA Utvecklingspris och Evelina Vågesjö utnämndes till Årets unga innovatör. De två vinnarna går nu vidare till Sverigefinalen som äger rum i november. 

SKAPA är Sveriges största innovationspris och delas ut till minne av Alfred Nobel. Två priser delas ut och i år gick SKAPA Utvecklingspris för Uppsala län till Martin Ryen, Pharem Biotech, som har utvecklat ett kostnadseffektivt filtreringssystem för reningsverk som bryter ner läkemedelsrester och organiska miljögifter. Priset Årets unga innovatör delades ut till Evelina Vågesjö, som utvecklar en ny och effektivare metod för sårläkning.

De årliga SKAPA-priserna ges till personer som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i respektive län när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

De regionala vinnarna går vidare till Sverigefinalen som äger rum i november där vinstsumman för SKAPA Utvecklingspris är 550 000 kronor och upp till 75 000 kronor för Årets unga innovatör. Bakom vinstsummorna i de olika länstävlingarna står Almi Företagspartner och Stiftelsen Agne Johansson minnesfond.

Årets SKAPA Utvecklingspris, Uppsala län, Martin Ryen, Pharem Biotech. Prissumma 25 000 kronor.
Martin Ryen i bolaget Pharem Biotech, har utvecklat ett kostnadseffektivt filtreringssystem för reningsverk som baseras på enzymatiska produkter som kan bryta ner läkemedelsrester och organiska miljögifter som annars i miljön kan skapa problem som nervsjukdomar och antibiotika resistens. Produkten förväntas ha stora kommersiella möjligheter och i synnerhet om lagstiftningen kommer att skärpas inom EU.

Pharem Biotech får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UIC i programmet UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Start och UIC Business Lab. Företagets forskning och utveckling sker i Biovation Park, Södertälje.

Årets unga innovatör, Uppsala län, Evelina Vågesjö. Prissumma 15 000 kronor.
Evelina Vågesjö har utvecklat ett patentsökt bioterapeutika som i frystorkat tillstånd applicerat på förband snabbt och effektivt kan accelerera sårläkning när det aktiveras i kontakt med varma och fuktiga sår. Denna metod kan vara ett stort steg i reducering av antibiotika inom vården.

Evelina Vågesjö har fått affärsutvecklingsstöd genom UIC och har deltagit i programmen UIC Business Start och UIC Business Lab. Evelina är doktorand vid Institutionen för medicinsk cellbiologi på Biomedicinskt centrum i Uppsala. 

Om Stiftelsen SKAPA 
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och SEB. www.stiftelsenskapa.se

Foto: Truls Busch-Christensen