30 september 2015

Sprint Bioscience i samarbete med Bayer Healthcare

Sprint_Bioscience

UICs alumnbolag Sprint Bioscience och Bayer HealthCare har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av cancerläkemedel. Enligt avtalet ut-licensierar Sprint Bioscience bolagets tidiga program med tumörmetabolism-inhibitorer riktade mot MTH1 till Bayer. Därefter kommer Bayer att ha full kontroll över vidareutveckling och de globala kommersiella rättigheterna för potentiell cancerterapi och diagnostik.

“Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal för ett av våra tumörmetabolismprojekt. Vi är övertygade om att Bayer är en perfekt partner för att vidareutveckla programmet. Avtalet ger oss också möjlighet att ytterligare investera i utbyggnaden av vår portfölj inom området tumörmetabolism.”
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience

Som ett resultat av en tumörs okontrollerade tillväxt uppvisar cancercellerna en förändrad metabolism (tumörmetabolism) och är därmed ofta resistenta mot konventionell strålnings- och kemoterapi. Sprint Bioscience har utvecklat molekyler som hämmar proteinet MTH1, vilket är nödvändigt för cancercellernas överlevnad. Sådana substanser kan potentiellt leda till nya effektiva behandlingar genom att selektivt påverka cancerceller.

”Bayer är engagerade i att överföra resultaten från cancerforskning till effektiva behandlingar för att förbättra livskvaliteten för patienter. Att rikta in sig på cancercellernas metabolism är en lovande strategi för att utveckla cancerläkemedel och är ett av våra fokusområden inom cancerforskningen vid Bayer. Vi ser fram emot att utöka vår portfölj inom detta område genom avtalet med Sprint Bioscience. Detta tidiga forskningsprogram har potential att leda till nya behandlingsalternativ för cancerpatienter.”
Professor Andreas Busch, chef för Global Drug Discovery

Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.