30 september 2015

VBN får 4 mkr från Energimyndigheten

VBN_HandEnergimyndigheten har beviljat 4 miljoner kronor i finansiering till UIC-bolaget VBN Components för utveckling av nya 3D-printade material under två år. Företaget har i dag ett högmodernt stålverk i Uppsala där mycket slitstarka stålkomponenter formas genom 3D-printning under namnet Vibenite.

VBN Components genomför UIC Business Accelerator och har i dag en teknologi som gör det möjligt att kunna producera nya material genom avancerad 3D-printning, och för att kunna utveckla framtidens material behövs finansiering.

Genom Energimyndighetens finansiering på 4 miljoner kronor kan nu VBN Components utveckla nya material och applicera den på 3D-printingstekniken.

Med nya material designade mer efter specifika användningsområden så kan den totala energiförbrukningen avsevärt minskas från tillverkning av verktyg och komponenter till slutanvändning. De nya materialen kommer att ha mycket högt nötningsmotstånd.

‒ Vi är stolta över att vår 3D-printningsteknik får detta förtroende från Energimyndigheten. Med bas i vår stålteknologi kan vi utveckla nya material med egenskaper som är svåra eller omöjliga att ta fram med andra metoder, säger Martin Nilsson, vd på VBN Components.

Fördelen med materialen som ska utvecklas är att de sparar energi och råmaterial både i den traditionellt tunga material- och komponentframställningen, men framförallt i slutanvändningen. På köpet så får slutanvändaren kraftigt förbättrad prestanda i sina komponenter.

Utvecklingen kommer ske med bas i Uppsala tillsammans med experter inom olika delar av materialvetenskapsområdet.