8 oktober 2015

UIC får sex mkr årligen i fyra år från Vinnova

Per Bengtsson_UIC_Foto_Rikkard_Häggbom_orig - low

Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre får sex miljoner kronor årligen i inkubatorfinansiering från Vinnova. Finansieringen sträcker sig över en fyraårsperiod, och motsvarar maxnivån för den inkubatorfinansiering som Vinnova delar ut. Totalt sett fördelas 55 miljoner kronor på 18 företagsinkubatorer per år.

UIC får sex miljoner kronor årligen i inkubatorfinansiering från Vinnova under fyra år, inom ramen för utlysningen Excellensstöd till inkubatorer. Inkubatorfinansieringen ska bidra till att fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag utvecklas i Sverige.

– Vi är mycket glada över detta bevis på att UICs arbete och resultat uppskattas och värdesätts av Vinnova. UIC får maxbeloppet för Vinnovas inkubatorfinansiering, och det visar att de tror på fortsatta starka resultat från UIC och UIC-bolagen. Finansieringen kommer att användas till att driva vår verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden.

Sammanlagt fördelas 55 miljoner årligen till 18 inkubatorer:

 • Arctic Business Incubator AB, Luleå
 • Chalmers Venture Creation, Göteborg
 • Create Business Incubator Mälardalen AB, Västerås
 • Gothia Science Park Inkubator, Skövde
 • Ideon Innovation / Lund Business Incubator AB, Lund
 • LEAD i Östergötland AB, Linköping
 • Minc i Sverige AB, Malmö
 • Sahlgrenska Science Park AB, Göteborg
 • Science Park Jönköping AB, Jönköping
 • Stockholm Innovation and Growth AB, Stockholm
 • Uminova Innovation AB, Umeå
 • Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala/Södertälje
 • Blekinge Business Incubator AB, Karlskrona/Ronneby
 • Företagsfabriken i Kronoberg, Växjö
 • GU Holding, Göteborg
 • Inkubatorn i Borås AB, Borås
 • Inkubera i Örebro AB, Örebro
 • Umeå Biotech Incubator AB, Umeå

Se Vinnovas pressmeddelande

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se