15 oktober 2015

BIO-X utlysning för SME: ”New diagnostic solutions for disease monitoring”

LSS_250x240_30026502_letter1

Nya diagnostiska metoder för sekundär prevention.

Biomarkörer används att diagnosticera och förutsäga sjukdom men också för att studera effekten av behandling eller förhindra återfall. Det är det senare som är målet för BIO-X utlysningen 2015: utlysningen ”New diagnostic solutions for disease monitoring”.

– I utlysningen söker vi nya lösningar för övervakning av redan diagnostiserad sjukdom eller diagnostiska metoder att förutspå återfall, berättar Malin Wiederholm, produktchef för BIO-X programmet. Det kan handla om tekniker som mäter olika diagnostiska biomarkörer som visar hur patienten mår eller svarar på insatt behandling. Sökande kan vara små eller medelstora företag, SMF.

En viktig utmaning för vården idag är att hitta och kalla de individer som behöver ny eller extra vård eller behandling. Men också bidra till det omvända, d.v.s. kunna konstatera att ett planerat återbesök på sjukhuset eller sjukvårdscentret inte behövs, vilket sparar tid och resurser för både vårdtagare och vårdgivare.

Nya biomarkörer upptäcks hela tiden och kunskapen om hur olika biomarkörer kan kombineras för att få säkrare svar utvecklas också. Den nya BIO-X utlysningen ”New diagnostic solutions for disease monitoring” vill att forskningsresultaten ska bli innovationer som kan leda till nya tester för kliniskt bruk.  Biomarkörer används bland annat till att diagnostisera och förutsäga sjukdom och för att studera effekten av behandling eller förhindra återfall. Det är de senare områdena som är aktuella för den här utlysningen.

– Vi välkomnar förslag på diagnostik för alla sjukdomsområden utom onkologi och begränsningar i övrig är att det inte ska vara primär diagnostik eller utvärdering av ett specifikt läkemedel, avslutar Malin Wiederholm.

Den nationella utlysningen ”New diagnostic
 solutions for
 disease monitoring” stänger 9 november. Läs mer och ladda ned ansökningshandlingar på www.bio-x.nu

OM BIO-X®
BIO-X är ett nationellt program som utifrån ett industriellt perspektiv stödjer life science relaterade projekt. Det riktar sig till forskare, vårdanställda samt företag med lösningsförslag till väldefinierade behov inom sjukvård, industri och samhälle. Projekten ska bli attraktiva investeringsmöjligheter för investerare eller bolag och därmed bidra till svensk tillväxt. Projekt inom BIO-X programmet (utvecklat av Uppsala BIO) är delfinansierade av VINNOVA.