5 november 2015

OssDsign tar in 93 miljoner kronor för global satsning

OssDsign_op

Det Uppsalabaserade medicinteknikbolaget OssDsign har tagit in 93 miljoner kronor genom en nyemission. Finansieringen kommer att användas för en global marknadsexpansion av OssDsigns produktserie av biokeramiskt implantat, som används för läkning av bendefekter i skallen och ansiktet. Finansieringen leds av investerarna SEB Venture Capital, Fouriertransform och Karolinska Development.

OssDsign har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre ända sedan idén var på forskningsstadiet. På bara två år gick OssDsign från forskning till den första operationen med bolagets biokeramiska implantat, som används för behandling och läkning av skador och bendefekter i bland annat skallen och ansiktet. Bolaget kom tidigt igång med en första försäljning av sin produkt, vars teknik är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. OssDsign fick också stöd av Uppsala universitet Innovation och Uppsala universitet Holding i ett tidigt skede.

Nu tar OssDsign in 93 miljoner kronor genom en nyemission som finansieras av de nya investerarna SEB Venture Capital och Fouriertransform med fortsatt investering från Karolinska Development. Finansieringen gör det möjligt för OssDsign att realisera strategin att bli globalt marknadsledande inom skräddarsydda behandlingar av bendefekter, ett område som i dag växer.

Bolagets första produkter, Craniomosaic för skador i skallbenet och Sculpter för ansiktsrekonstruktion, har framgångsrikt lanserats i Tyskland, England samt i Norden. OssDsign kommer under 2016 att expandera till andra europeiska marknader och arbetar med myndigheter utanför Europa för att under samma år få regulatoriskt godkännande på nyckelmarknader såsom USA.

‒ Mer än 150 patienter har hittills framgångsrikt behandlats med OssDsigns kraniala och faciala produkter, varav många har varit komplicerade fall där konkurrerande tekniker tidigare misslyckats. De positiva resultaten förbättrar patienternas livskvalitet och minskar samtidigt sjukvårdens kostnader för dessa annars dyra patientkategorier. Denna finansiering innebär att vi på OssDsign nu med full kraft kan verkställa vår plan för 2016-2020. Vi är glada att våra investerare delar vår vision för företagets framtida utveckling, säger Anders Lundqvist, vd på OssDsign.

‒ Vi har följt OssDsigns resa under flera år och vi gläder oss mycket över deras framgångar. Bolaget har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs program och genom att tilldelas affärscoacher inom näringslivet genom UIC. UIC utsåg OssDsign till alumnbolag i augusti, och vi ser fram emot att fortsätta följa dem i deras globala expansion som nu möjliggörs efter en imponerande nyemission, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

OssDsign har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Start, UIC Business Prep och UIC Business Accelerator. Bolaget ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information
Anders Lundqvist,
vd, OssDsign
Tel: +46 (0)73-206 98 08
E-post: al@ossdsign.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: +46 (0)70-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt bolag som tillhandahåller regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter i skallen och ansiktet samt för andra kirurgiska ingrepp. OssDsign har godkännande för försäljning av patientspecifika implantat i Europa och har mycket positiva resultat hos de patienter som behandlats hittills. OssDsign har lanserat sina första produkter, Craniomosaic och Sculpter, i Tyskland, Storbritannien samt Norden och arbetar för närvarande för att få regulatoriska godkännanden på nya marknader såsom USA. Genom att kombinera det senaste inom klinik och implantat design med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av skräddarsydda lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. www.ossdsign.com