17 november 2015

UIC-entreprenören Erik Englund blev Årets Uppsalastudent

Erik Englund_Boardie_Foto_Malin Cropper

Erik Englund på UIC-bolaget Boardie utvecklar en produkt som gör liftfärden i ankarliftar bekvämare för skid- och snowboardåkare. Erik har nu utsetts till Årets Uppsalastudent och prisas bland annat för sina goda och kreativa insatser vid Uppsala universitet.

Erik Englund är utsedd till Årets Uppsalastudent och får ta emot stipendiet på 100 000 kronor från Anders Walls stiftelse i samband med Anders Wall-föreläsningen den 18 november.

Årets Uppsalastudent Erik Englund studerar vid magisterprogrammet i entreprenörskap vid Uppsala universitet och har vid sidan av framgångsrika studier startat och drivit flera företag och projekt. Erik driver bland annat UIC-bolaget Boardie som utvecklar en komplementprodukt till befintliga skidliftar, vilken ger liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, samtidigt som produkten även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen.

Utmärkelsen ges till en student vid Uppsala universitet som har:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet,
  • deltagit i kår och/eller nationsliv,
  • eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
  • alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Studenten ska också ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Boardie har nyttjat mycket av det entreprenörsstöd som kan erbjudas i Uppsala-regionen. De inledde sin bana på Drivhuset. Företaget fick i ett tidigt skede affärs- och IP-rådgivning av UU Innovation som även kunnat bistå med finansiering genom Handelsbankens Innovationsstiftelse och Vinnovas Verifiering för tillväxt 1-program. Erik Englund och kollegan Nicklas Stjernberg genomför i dag UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab där de arbetar med att utveckla företaget samt får kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Nyligen genomförde UU Holding en investering i Boardie, som också kommit i kontakt med investerare genom Connect Uppsala.

Fotograf: Malin Cropper

För mer information
Erik Englund
Boardie
Tel: 073-643 96 16
E-post: erik.englund@boardie.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som Europas 5:e bästa, och världens 18:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se