26 november 2015

UIC rankad som världens 10:e bästa företagsinkubator

 

UBI-halsning

Uppsala Innovation Centre är världens tionde bästa företagsinkubator enligt UBI Global, som jämfört 330 företagsinkubatorer med universitetskoppling fördelat på 63 länder. UIC ligger högre än det globala genomsnittet vad gäller påverkan på den ekonomiska tillväxten, tillgång till kapital, antal nya arbetstillfällen samt affärsutvecklingskompetens och nätverk.

I oktober rankades UIC som Europas femte bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global. Nu har UIC jämförts med företagsinkubatorer över hela världen och har rankats som världens tionde bästa företagsinkubator med universitetskoppling, vilket kan jämföras med förra året då UIC kom på 18:e plats.Top-University-Business-Incubator---World

Enligt UBI Global visar UIC bättre resultat än det globala genomsnittet när det gäller inkubatorbolagens intäkter, attraherat investeringskapital till bolagen samt antalet skapade arbetstillfällen. UIC har också fler affärscoacher och affärscoachningstimmar i sina affärsutvecklingsprogram.

‒ Att rankas som världens tionde bästa företagsinkubator med universitetskoppling är otroligt glädjande. Det visar att vår modell skapar värdeökning och minskar tillväxtbolagens risker i tidiga skeden, och att vårt arbete står sig väl i en global jämförelse. Bakom bolagens framgångar står också våra UIC-partner samt innovationsstödssystemets aktörer i våra regioner, som alla gör ett viktigt arbete för bolagens framgångar, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UIC är branschoberoende och erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag, som vill utvecklas och skala upp för att nå en internationell marknad. Över 700 projekt och bolag har fått stöd i sin affärsutveckling genom UIC sedan starten 1999.

Över 1,8 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag fram till och med 2014, vilket visar att intresset för bolagen inom UIC är stort bland investerare ‒ även under tider av svag konjunktur.

Under 2014 kom 25 procent av UIC-bolagen från näringslivet, 29 procent var enskilda innovatörer och entreprenörer, 37 procent av bolagen härstammade från universitetet och 9 procent kom från offentlig sektor.

UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun.

Se hela listan här

Bild: Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre. Fotograf: Rikkard Häggbom

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se