30 november 2015

Imints nyemission övertecknad 740 %

imint_vidhance_mobile

Imint Image Intelligence (Imints) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 17 november 2015. Emissionen tecknades till drygt 170 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande om 10 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 740 procent. Emissionen tillför bolaget 23 miljoner kronor inklusive kvittning av lån om 3,2 miljoner kronor från huvudägarna. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 16 december 2015.

I emissionen emitteras 2 300 000 aktier till en kurs om 10 kronor per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 7 695 500. Imints aktiekapital ökas genom emissionen med 2 300 000 kronor till 7 695 500 kronor. Emissionskostnaden beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor.

– Imint befinner sig i ett mycket intressant skede där inledande kommersiella diskussioner med internationella smartphonetillverkare visar att vi har ett bra slagläge på en stor och växande marknad. Den kommersiella betydelsen av bra mobil video på den enorma marknaden för social- och digital media pekar på många användningsområden för Imints teknik Vidhance, och inledande samtal förstärker den bilden, säger Andreas Lifvendahl, vd på UICs alumnbolag Imint i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresse som vi fått från ett stort antal investerare. Vi vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa som nu på allvar tar sin början. Genom det kapital som tillförs kan vi accelerera våra aktiviteter mot marknaden och vår innovativa produktutveckling, med målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde, fortsätter Andreas Lifvendahl.

Se AktieTorgets pressmeddelande här