8 december 2015

Boardie till regionfinal i Venture Cup

Boardie_Venture_Cup_Fotograf_Andreas_Nilsson

Uppsalabolaget Boardie är nominerat till regionfinalen i Venture Cup. Boardie utvecklar en produkt som gör liftfärden i ankarliftar bekvämare för skid- och snowboardåkare. Vinnaren i regionfinalen belönas med 100 000 kronor och har chans att ta sig vidare till Sverigefinalen i juni.

UIC-bolaget Boardie är nominerat till regionfinalen i Venture Cup som äger rum den 10 december. Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag.

Boardie utvecklar en komplementprodukt till befintliga skidliftar, vilken ger liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, samtidigt som produkten även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen. Företaget drivs av Erik Englund och Niclas Stjernberg. Erik Englund utsågs nyligen till Årets Uppsalastudent och fick ta emot ett stipendium på 100 000 kronor från Anders Walls stiftelse.

I varje region utses fyra kategorivinnare som belönas med 20 000 kronor. Av dessa vinnare utses sedan en totalvinnare som sammanlagt får 100 000 kronor. Vinnarna har sedan chans att ta sig vidare till Sverigefinalen som går av stapeln i Göteborg den 9 juni 2016.

Boardie har nyttjat mycket av det entreprenörsstöd som kan erbjudas i Uppsala-regionen. De inledde sin bana på Drivhuset. Företaget fick i ett tidigt skede affärs- och IP-rådgivning av UU Innovation som även kunnat bistå med finansiering genom Handelsbankens Innovationsstiftelse och Vinnovas Verifiering för tillväxt 1-program. Erik Englund och Niclas Stjernberg genomför i dag UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab där de arbetar med att utveckla företaget samt får kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Nyligen genomförde UU Holding en investering i Boardie, som också kommit i kontakt med investerare genom Connect Uppsala.

Boardie är nominerat inom kategorin life science och teknik för region öst.

Boardie har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Lab.

Fotograf: Andreas Nilsson

För mer information
Erik Englund
Boardie
Tel: 073-643 96 16
E-post: erik.englund@boardie.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Venture Cup
Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Venture Cup genomför varje år två rikstäckande tävlingar för entreprenörer med syfte att hjälpa med utveckla sin affärsidé och starta företag. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Via en genomtänkt process med handledning och feedback från experter, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande tillväxtföretag. Hittills har över 13 000 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har ca 30 procent utvecklats till företag. www.venturecup.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se