9 december 2015

Dags att söka TechINCubator – affärsutvecklingsprogram i Silicon Valley

TINC_Vinnova

Vinnova erbjuder genom acceleratorprogrammet TINC unga svenska kunskaps- och teknikintensiva företag möjligheten att validera sin teknik och affärsmodell på den amerikanska marknaden i Silicon Valley. De vänder sig särskilt till de som har ambition och förutsättningar att i snabb utvecklingstakt ta en stark position på en internationell marknad.

TINC, TechnologyINCubator, omfattar en kick-off i Oslo och 4 veckor på Nordic Innovation House i Palo Alto, i hjärtat av Silicon Valley. I Silicon Valley får företagen chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare. De får tillgång till rådgivare i världsklass och träffar andra startups. De får också hjälp att utveckla affärsstrategin och formulera tydliga budskap. Under hela tiden disponerar företaget kontorsplatser i Innovation House, i centrala Palo Alto. Programmet ges i samarbete med Innovasjon Norge.

TINC Spring 2016 kommer att löpa 18 april-13 maj i Palo Alto, med en planerad kick-off i Oslo 8-9 mars.

TINC Fall 2016 kommer att arrangeras i oktober/november i Palo Alto, med en planerad kick-off i Oslo i augusti.

Följande krav gäller för att delta:
• Teknikbaserade startups med skalbar affärsmodell och internationella ambitioner
• Deltagare ska vara grundare och/eller personer från ledningen
• Företaget ska vid programmets början ha sin produkt (fysisk produkt eller tjänst) ute på en eller flera marknader och därmed ha dokumenterad respons från verkliga kunder. Detta är viktigt för att maximalt kunna tillgodogöra sig programmet.
• Företaget bör ha ett starkt grundarteam bestående av minst 2-3 personer som ägnar sig åt verksamheten på heltid.

Vinnova subventionerar programmet så att kostnaden blir 23 000 NOK per person för svenska företag, max 2 personer per företag. Kostnader för resa och logi, samt övriga omkostnader tillkommer.

Sista dag för ansökan är kl 14.00 (CET) den 4 januari 2016. Ansökan, som gör på särskild ansökningsblankett, skickas för svenska kandidater till anne.lidgard@vinnova.se.

Mer information

Ta gärna kontakt med Anne Lidgard eller Cathrine Åsklint om du vill veta mer om TINC 2016. Mer information finns även på Nordic Innovation House webbplats.

Läs mer på Vinnovas hemsida