9 december 2015

UIC får 500 000 kr från SWElife för verifieringsstöd till life science-bolag

life science

Uppsala Innovation Centre har beviljats 500 000 kronor från det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet SWElife, vilket gör det möjligt för UIC att under 2016 tilldela verifieringsmedel till unga life science-bolag. Gemensamt för bolagen är att de har stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd samt behöver stöd i arbetet med att verifiera sin affärsidé.   

Under 2016 kommer UIC att kunna stödja unga life science-bolag, med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd, i deras arbete med att verifiera affärsidén. Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. På detta sätt ska bolagens möjligheter att söka större medel från exempelvis SWElife, Vinnova eller EU kunna stärkas. Målsättningen är att minska risker i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas.

– Vi tror att behovet av verifieringsmedel av detta slag är stort och vi förväntar oss flera ansökningar. Vi uppskattar att man tar hjälp av inkubatorer för förmedling av dessa verifieringsmedel. Ett uppdrag som vi välkomnar och hoppas på att det kan utvecklas ytterligare. Inkubatorer har stor närhet till tidiga bolag, vilket är en stor fördel vid förmedling av denna typ av medel, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science.

Tidiga life science bolag kommer att kunna söka verifieringsstöd genom UIC från och med 1 januari 2016.

Se samtliga alla beviljade projekt i utlysningen

Läs mer om UICs verifieringsstöd här

För mer information
Helena Ströberg, ansvarig för UICs verifieringsmedel
Tel: 072-577 04 51
E-post: helena.stroberg@uic.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens tionde, och Europas femte bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher i näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC har också ett tjugotal UIC-partner som bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier och individuell rådgivning till UIC-bolagen. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se