10 december 2015

Airwatergreen och Svenska kyrkan startar samarbete för vattendistribution till ett av världens största flyktingläger

Svenska kyrkans Internationella Arbete och Uppsalaföretaget Airwatergreen startar samarbetet ”Liter för liter” om dricksvattenförsörjning där det behövs som mest – för människor på flykt. För varje liter vatten som Airwatergreen avfuktar ur svenska kyrkor under 2016 täcker företaget kostnaden för lika mycket rent dricksvatten i flyktinglägret Za’atari i Jordanien.

I Za’atari bor idag 81 000 syriska flyktingar, vilket egentligen gör Za’atari till Jordaniens fjärde största stad. Även om Svenska Kyrkans huvudfokus ligger på psykosocialt stöd så är rent vatten en grundförutsättning för att flyktinglägret överhuvudtaget ska fungera.

Varje dag dör över 1 000 barn på vår jord på grund av avsaknaden av rent dricksvatten. Airwatergreen bildades 2009 med visionen om att bota dricksvattenbristen i tredje världen. Tanken var att kunna ställa ut aggregat i avlägsna byar, flyktingläger och regioner utan tillgängliga brunnar, och med hjälp av solenergi och företagets egen teknologi utvinna rent dricksvatten direkt från luften.

Under resans gång riktades huvudfokus om mot fukthantering i kalla utrymmen, där man tidigare haft svårt att hitta lösningar som fungerat effektivt i låga temperaturer. Svenska kyrkan har blivit en av företagets största användare, då man tidigare nödgats värma oanvända kyrkor enbart för att förhindra uppkomsten av fuktrelaterade problem. Sedan första installationen i mars 2014 finns nu ett hundratal avfuktare utspridda i 10 av de 13 stiften.

Den ursprungliga visionen om dricksvatten i tredje världen har dock aldrig glömts bort.

”Samarbetet med Svenska kyrkan ger oss en fantastisk möjlighet att komma tillbaka till vårt ursprung och samtidigt göra en insats för att hjälpa människor i nöd”, säger Jonas Wamstad, vd och grundare av Airwatergreen. ”Det kan tyckas ironiskt att vi i Sverige har så mycket vatten att vi vill bli av med det, samtidigt som andra inte har något alls. Vi kommer nu kort och gott avlägsna vatten där det gör skada, och tillföra vatten där det behövs som mest.”

För varje liter vatten som Airwatergreens avfuktare avlägsnar ur svenska kyrkor under 2016 täcker företaget kostnaden för minst lika mycket rent vatten till flyktinglägret Za’atari i Jordanien med hjälp av Svenska Kyrkans Internationella Arbete.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

Kontaktpersoner för samarbetet: 
Christian Lagerlöf
Svenska kyrkan
Tel: 070-3624704

Carl-Henrik Tibblin
Airwatergreen
Tel: 018-800 44 00

Om Airwatergreen
Airwatergreen är ett svenskt innovationsföretag inom energiåtervinning och luftbehandling. Företagets uppdrag är att kostnadseffektivt bevara fastigheter och infrastruktur, genom att minimera behovet av uppvärmning, tillsyn och underhåll med hjälp av sin patenterade teknik för energieffektiv kondensering av fukt. Bland kunderna finns Vattenfall, Svenska kyrkan och Statens fastighetsverk. www.airwatergreen.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se