15 december 2015

Fyra UIC-bolag får totalt 7,8 mkr från Vinnova

Vinnova_RGB_ram

UIC-bolagen MetaSafe, Sprint Bioscience, ScandiDos samt det tidigare UIC-bolaget Inossia stärker nu kassan genom finansiering från Vinnova.

Vinnova finansierar 96 innovationsprojekt med 90 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor går till UIC-bolag i Uppsala län och Stockholms län.

MetaSafe, Stockholms län, får 500 000 kronor för ny innovativ behandling av svår smärta vid infektion.

ScandiDos, Uppsala län, får 3 026 000 kronor för unikt digitalt trippelaxiellt mätsystem för kvalitetssäkring vid strålterapi av hjärntumörer.

Sprint Bioscience, Stockholms län, får 3 805 000 kr för ny behandlingsform för leukemi som är en allvarlig cancer med hög dödlighet bland vuxna.

Inossia, Uppsala län, får 500 000 kronor för att förbättra utsikterna för bensköra patienter att kunna leva ett aktivt liv.

Se Vinnovas pressmeddelande här.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se