15 december 2015

UIC med och driver Nordens första rymdinkubator

cubesat-satellites-launch-4_low

Den 18 december invigs Nordens första organisation för startup-bolag som använder rymdtekniska lösningar för tekniska problem på jorden, eller tvärtom. Satsningen heter ESA BIC Sweden och är initierad av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. ESA BIC Sweden kommer att styras av företagsinkubatorerna Uppsala Innovation Centre, Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan.

Det finns i dag 11 rymdinkubatorer inom ESAs medlemsländer som satsar på att stimulera nystartade bolag med inriktning på teknik som kan användas i rymden. Nu har svenska Rymdstyrelsen och ESA tagit initiativ till en svensk rymdinkubator.

– Vi ser fram emot att kunna etablera Nordens första rymdinkubator tillsammans med ABI i Luleå och Innovatum i Trollhättan. Vi ser en stor nytta med att innovativ rymdteknik i större utsträckning kan appliceras i mer samhällsnära produkter. Som rymdinkubator kommer vi att kunna bidra till att fler tillväxtföretag, med nya produkter baserade på rymdteknik, kan utvecklas i Sverige, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

– Vi är duktiga på rymdteknik i Sverige och har potential att få fram fler företag med rymdkoppling. Den här satsningen ska stimulera fler forskare, ingenjörer och små företag att förädla och förverkliga sina affärsidéer. Genom att stödja innovation vill vi på sikt skapa fler arbetstillfällen, säger Olle Norberg, generaldirektör vid Rymdstyrelsen.

Ett flertal rymdteknikbolag har under åren utvecklats genom UICs affärsutvecklingsprogram. Bland UICs alumnbolag återfinns exempelvis ÅAC Microtec och NanoSpace.

Media är välkommen till invigningen i Stockholm där bland andra Helene Hellmark-Knutsson, minister för högre forskning och utbildning samt ESAs nye generaldirektör Jan Wörner deltar.

Om rymdinkubatorn ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Swedens huvudman gentemot ESA är Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande femårsperiod räknar med 40 nya startups inom rymdteknik.

Satsningen finansieras av ESA och Almi Företagspartner i de aktuella regionerna samt Rymdstyrelsen. Maximalt belopp som delas ut per startup är 50 000 euro. Stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna. Ansökningshandlingar och utlysningar finns på esa-bic.se och ansökningar kan lämnas in dygnet runt, året om. Beslut tas i tre steg i olika kommittéer på regional- och riksnivå. Det slutgiltiga beslutet tas av ESA.

Invigningen
Vid invigningen den 18 december kl. 13.00, Gamla Observatoriet i Stockholm medverkar:

  • Jan Wörner, ESAs nytillträdde generaldirektör
  • Helene Hellmark- Knutsson, minister för högre utbildning och forskning med ansvar för rymd
  • Franco Ongaro, ESAs tekniske direktör och chef för ESTEC
  • Peter Egardt, Rymdstyrelsens ordförande
  • Olle Norberg, Rymdstyrelsen Generaldirektör
  • Jens Lundström, chef för ESA BIC Sweden

Moderator är Karin Nilsdotter, vd för Spaceport Sweden

Bild: Cubesat satellite, Courtesy of NASA

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Johan Marcopoulos, informationsansvarig
Rymdstyrelsen
Tel: 08-40 90 77 88
Mobil: 070-640 64 88
E-post: johan.marcopoulos@snsb.se

Om Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen är förvaltningsmyndighet för svensk rymd- och fjärranalysverksamhet, särskilt för forskning och utveckling. Myndigheten har ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet och är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. www.rymdstyrelsen.se.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se