17 december 2015

7,8 mkr till UIC-bolag

Vinnova_RGB_ram

UIC-bolagen MetaSafe, Sprint Bioscience, ScandiDos samt det tidigare UIC-bolaget Inossia stärker nu kassan genom finansiering från Vinnova.

Vinnova finansierar 96 innovationsprojekt med 90 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor går till UIC-bolag i Uppsala län och Stockholms län.

MetaSafe, Stockholms län, får 500 000 kronor för ny innovativ behandling av svår smärta vid infektion.

ScandiDos, Uppsala län, får 3 026 000 kronor för unikt digitalt trippelaxiellt mätsystem för kvalitetssäkring vid strålterapi av hjärntumörer.

Sprint Bioscience, Stockholms län, får 3 805 000 kr för ny behandlingsform för leukemi som är en allvarlig cancer med hög dödlighet bland vuxna.

Inossia, Uppsala län, får 500 000 kronor för att förbättra utsikterna för bensköra patienter att kunna leva ett aktivt liv.