17 december 2015

Hallå där… Fredrik Anjou på PharmaRelations

UIC välkomnar nu det nordiska rekryterings- och bemanningsföretaget PharmaRelations som ny UIC-partner. Företaget är specialiserat inom området life science och tillhandahåller kompetens genom tjänsterna uthyrning och rekrytering.

UIC-bolag kan logga in på uic.se för att ta del av PharmaRelations specialerbjudanden.

Vi har ställt fyra frågor till Fredrik Anjou, vd på PharmaRelations.


Berätta lite kort om PharmaRelations?PharmaRelations_Fredrik Anjou
PharmaRelations är ett växande nordiskt konsult- och rekryteringsbolag, enbart specialiserat inom life science. PharmaRelations har kontor i Sverige, Danmark och Finland. Vi har hjälpt branschen med rekryteringar av olika slag i snart 20 års tid. I dag är vi totalt nio rekryteringskonsulter.  Sju av oss har en bakgrund från läkemedel och/eller från medtech-industrin på olika management-positioner, såväl inom försäljning eller marknad som den medicinska sidan.

Övriga två kollegor har en mer klassisk rekryteringsbakgrund med mångårig erfarenhet från rekrytering till life science-branschen.

Det som i mina ögon gör oss unika är våra olika bakgrunder i kombination med att vi alltid arbetar i team för att lösa kundens önskemål, vilket skapar snabbhet och säkerställer kvalitén i våra rekryteringar och konsultuthyrningar.

Att vi även arbetar med konsultuthyrning medför att vi gör mängder av förutsättningslösa intervjuer. Konsekvensen av detta är att vi har väldigt bra insyn i vad som sker på marknaden parallellt med att vi snabbt kan tillsätta rekryteringar, då vår kandidatdatabas alltid är väldigt uppdaterad.

Vår huvudsakliga drivkraft är att skapa värde för kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är främst företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och egenvård (OTC).

Hur kommer ni att kunna stötta bolagen i UIC?
Vi har anställda med olika bakgrund, erfarenhet och kunskaper som alltid jobbar i team när vi löser våra uppdragsgivares utmaningar. PharmaRelations vill stödja de företag som verkar inom området med ett fokuserat tjänsteutbud som förstärker och effektiviserar de processer som syftar till att hitta rätt nyckelpersonal vid rätt tidpunkt.

Vi utvecklar och anpassar kontinuerligt våra tjänster efter de behov som företag och organisationer inom life science uttrycker. Vi kommer investera tid i att förstå kundernas verkliga behov, ibland utmana dem kring vilken profil som är vad de egentligen behöver, för att säkerställa att rätt individ anställt eller hyrs in, då dessa tidiga rekryteringar/inhyrningar oftast är de mest kritiska.

Samtidigt vill vi också förmedla att detta är de kompetenser bolagen behöver vid just detta tillfälle och att behovet med säkerhet kommer förändras/utvecklas över tid.

Vilka är de vanligaste utmaningarna ni möter hos tidiga tillväxtbolag?
Vanligast är att man väntar för länge med att bringa in nya/specialiserade kompetenser och istället försöker lösa komplexa frågeställningar själv. Man kompromissar då framför allt gällande kvalité men även med avseende på hastighet.

Att tro sig kunna spara pengar genom att utföra uppgifterna själv innebär ofta att man inte kommer till marknaden förrän långt senare. I extrema fall kan man t.o.m äventyra hela affärsmöjligheten genom att inte tillföra rätt kompetenser genom anställning eller inhyrning vid rätt tidpunkt.

Vad har du för förväntningar på partnerskapet med UIC?
Vi ser det som extremt spännande att få supportera UIC-bolagen då vi själva har mycket stor erfarenhet från branschen, har ett gigantiskt nätverk och har arbetat i små och stora organisationer och framför allt brinner för life science.

Vi är förtrogna med att bolagen kan ha långa och komplexa processer framför sig, varför vi ser att långsiktighet från oss är mycket viktigt. Vidare tror vi att partnerskap skapas genom dialog, tydlighet, närvaro och entusiasm. Detta rimmar väl även med ledord och ambitioner inom PharmaRelations i dag och framöver.