17 december 2015

Sök verifieringsstöd genom UIC!

life science

UIC har beviljats 500 000 kronor från det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet SWElife, vilket gör det möjligt för UIC att under 2016 tilldela verifieringsmedel till unga life science-bolag. Gemensamt för bolagen är att de har stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd samt behöver stöd i arbetet med att verifiera sin affärsidé.   

Under 2016 kommer UIC att kunna stödja unga life science-bolag, med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd, i deras arbete med att verifiera affärsidén. Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. På detta sätt ska bolagens möjligheter att söka större medel från exempelvis SWElife, Vinnova eller EU kunna stärkas. Målsättningen är att minska risker i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas.

– Vi tror att behovet av verifieringsmedel av detta slag är stort och vi förväntar oss flera ansökningar. Vi uppskattar att man tar hjälp av inkubatorer för förmedling av dessa verifieringsmedel. Ett uppdrag som vi välkomnar och hoppas på att det kan utvecklas ytterligare. Inkubatorer har stor närhet till tidiga bolag, vilket är en stor fördel vid förmedling av denna typ av medel, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science.

Tidiga life science bolag kommer att kunna söka verifieringsstöd genom UIC från och med 1 januari 2016.

Läs mer om UICs verifieringsstöd här