17 december 2015

UIC med och driver Nordens första rymdinkubator

cubesat-satellites-launch-4_low

I dag den 18 december invigs Nordens första organisation för startup-bolag som använder rymdtekniska lösningar för tekniska problem på jorden, eller tvärtom. Satsningen heter ESA BIC Sweden och är initierad av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. ESA BIC Sweden kommer att styras av företagsinkubatorerna Uppsala Innovation Centre, Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan.

Det finns i dag 11 rymdinkubatorer inom ESAs medlemsländer som satsar på att stimulera nystartade bolag med inriktning på teknik som kan användas i rymden. Nu har svenska Rymdstyrelsen och ESA tagit initiativ till en svensk rymdinkubator.

– Vi ser fram emot att kunna etablera Nordens första rymdinkubator tillsammans med ABI i Luleå och Innovatum i Trollhättan. Vi ser en stor nytta med att innovativ rymdteknik i större utsträckning kan appliceras i mer samhällsnära produkter. Som rymdinkubator kommer vi att kunna bidra till att fler tillväxtföretag, med nya produkter baserade på rymdteknik, kan utvecklas i Sverige, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

– Vi är duktiga på rymdteknik i Sverige och har potential att få fram fler företag med rymdkoppling. Den här satsningen ska stimulera fler forskare, ingenjörer och små företag att förädla och förverkliga sina affärsidéer. Genom att stödja innovation vill vi på sikt skapa fler arbetstillfällen, säger Olle Norberg, generaldirektör vid Rymdstyrelsen.

Ett flertal rymdteknikbolag har under åren utvecklats genom UICs affärsutvecklingsprogram. Bland UICs alumnbolag återfinns exempelvis ÅAC Microtec och NanoSpace.

Vid invigningen i Stockholm deltar bland andra Helene Hellmark-Knutsson, minister för högre forskning och utbildning samt ESAs nye generaldirektör Jan Wörner.

Om rymdinkubatorn ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Swedens huvudman gentemot ESA är Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centreoch Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande femårsperiod räknar med 40 nya startups inom rymdteknik.

Satsningen finansieras av ESA och Almi Företagspartner i de aktuella regionerna samt Rymdstyrelsen. Maximalt belopp som delas ut per startup är 50 000 euro. Stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna. Ansökningshandlingar och utlysningar finns på esa-bic.se och ansökningar kan lämnas in dygnet runt, året om. Beslut tas i tre steg i olika kommittéer på regional- och riksnivå. Det slutgiltiga beslutet tas av ESA.

Bild: ÅAC Microtec, courtesy of NASA