22 december 2015

Utlysning: SWElife – Innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar

Nu har SWElife’s utlysning inom folksjukdomar öppnat. Utlysningen vänder sig till projekt som föreslår nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom eller dess komplikationer.

Hur mycket kan man söka?
Steg ett (öppen):
Upp till 1 miljon kronor per projekt under max ett år. Total budget steg ett är 10 miljoner kronor.

Steg två (öppnar för beviljade SWElife-projekt under maj 2017):
Upp till 5 miljoner kronor per projekt under max 2 år.

Medfinansiering för båda stegen är minst 50 procent.

Vem kan söka?
Konsortier av universitet eller högskola, forskningsinstitut, hälso- och sjukvårdens organisationer, företag (SME) och andra relevanta aktörer. Minst två sektorer behöver vara representerade i projektet.

SWElife erbjuder alla sökande hjälp via SWElife Hands-on-modell. Läs mer via länken nedan.

Läs mer om utlysningen och om SWElife Hands-on
Vinnovas hemsida

För mer information:
Vid frågor kontakta någon av SWElifes lokala koordinatorer.
Anna Ridderstad Wollberg,
koordinator för Östra Mellansverige
E-post: anna.ridderstad.wollberg@uppsalabio.se
Telefon: 070-303 83 04