28 december 2015

Sörmlandsfonden investerar i Freelway

Tobias_Forngren_Freelway_low

Sörmlandsfonden och två privatinvesterare, så kallade affärsänglar, tillhörande Sörmlandsfondens affärsängelnätverk har kommit överens med cleantechbolaget Freelway om en investering i form av ägarkapital.

– Detta ger oss möjlighet att lansera vår samordningstjänst Freelway HIT som hjälper organisationer att göra sina transporter hållbara. Dessutom tillförs bolaget ny viktig kompetens, säger Tobias Forngren, Freelway.

Freelway utvecklar och driver digitala plattformar för samordning av transporter som skapar värden inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Freelway HIT är en helt ny tjänst som står inför lansering. Den innebär att anställda i större organisationer, till exempel kommuner, får ett digitalt verktyg att hjälpa varandra med både varu- och persontransporter.

Verktyget ger en överblick över de interna transportflödena och skapar dessutom sociala värden genom att de anställda hjälps åt inom och över enhetsgränser och kan till exempel samåka till och från jobb och möten. Tjänsten genererar även enkla nyckeltal för miljö och ekonomiska besparingar, både på avdelningsnivå och organisatorisk.

Bolaget grundades år 2014 och under samma år lanserades den publika samordningstjänsten Freelway GO, transport av varor mellan, i första hand, privatpersoner. Bolaget har sitt säte i Strängnäs.

Sörmlandsfonden gör genom Freelway en spännande investering i ett startup-bolag med stort hållbarhetsfokus, där användarna av tjänsten minskar sina koldioxidutsläpp.

– Freelway är Sörmlandsfondens sjunde investering, varav den femte i år. Bolaget har en modern och skalbar affärsidé samt ett starkt team, vilket är en bra grund för investering i tillväxtbolag, tillägger Thomas Karlsson, vd för Sörmlandsfonden.

Freelway har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile och UIC Business Prep.

Presskontakt
Thomas Karlsson, vd Sörmlandsfonden
Tel: 070-104 60 01
E-post: thomas@munktellsciencepark.se

Tobias Forngren, Freelway
Tel: 073-849 09 54
E-post: tobias@freelway.com

Foto: Rikkard Häggbom

Om Sörmlandsfonden
Sörmlandsfonden är en sörmländsk investerare av aktivt ägarkapital i bolag med rejäl tillväxtpotential. Sörmlandsfonden driver forumet Sörmlandsnästet där ett aktivt nätverk av affärsänglar ingår, som erbjuds möjlighet att investera tillsammans med Sörmlandsfonden. Sörmlandsfonden ägs av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Sörmland samt drivs av Munktell Science Park.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se