15 januari 2016

F3 Snow Technologies och FMTP Power vann Nordeas resestipendium 2016

Vinnare_Nordeas_resestipendium

Bild från vänster: Per Svensson, Nordea, Jonas Henriksson, F3 Snow Technologies, Romain Douib, FMTP Power, och Johan Cederholm, Nordea.

F3 Snow Technologies, Rimbo, och FMTP Power från Uppsala har tilldelats Nordeas resestipendium. De två stipendierna på 25 000 kronor vardera delas årligen ut till två UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt. Priset delades ut av Uppsala Innovation Centres partner Nordea i samband med UICs årliga julgransplundring den 14 januari, som samlade cirka 110 företagare och representanter från näringsliv, samhälle och universitet.

– Att tidigt knyta internationella kontakter är ofta avgörande för ett företags utveckling och överlevnad. Resor är dessvärre ofta kostsamma och det kan vara svårt för unga företag att avsätta medel för denna typ av affärsresor. Nordeas resestipendier ges därför till UIC-bolag som står inför en affärsresa som kan vara nyckeln till företagets framgångar, säger Anders Nordström, Uppsala Innovation Centre och stipendiejuryns ordförande.

F3 Snow Technologies, Rimbo, utvecklar nästa generations snötillverkningsutrustning, som kan garantera snötillgång oavsett rådande väder- och temperaturförhållanden året runt. Företaget kommer att resa till Danmark för att bland annat genomföra ett så kallat proof-of-concept. Resultatet av detta acceptanstest kommer att ligga till grund för kommande försäljning.

FMTP Power, Uppsala, säljer produkter och tjänster som syftar till att förbättra elnätet. Företaget har bland annat utvecklat en bärbar testutrustning som överbryggar gapet mellan digitala Smart Grid-nätverk och traditionella elkraftapplikationer. FMTP Power kommer att resa till USA för att presentera företaget på konferenser samt träffa existerande och framtida kunder och distributörer.

– Vi vill gärna kunna göra det möjligt för morgondagens tillväxtföretag att knyta viktiga kontakter internationellt. Som partner till UIC kan vi genom Nordeas resestipendium ge två spännande bolag ett tillskott, som gör det möjligt för dem att genomföra en avgörande affärsresa, säger Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank.

För mer information:
Jonas Henriksson, vd
F3 Snow Technologies
Tel: 070-431 58 85
E-post: jonas@f3snow.com

Romain Douib, vd
FMTP Power
Tel: 070-575 02 14
E-post: romain.douib@fmtppower.com
www.fmtppower.com

Per Svensson, kontorschef
Nordea Bank, Företagskontoret Uppland
Tel: 070-692 11 01
E-post: per.svensson@nordea.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se