22 januari 2016

Sex UIC-bolag vann näringslivspriset Bona Postulata

Bona-postulata

Näringslivspriset Bona Postulata delas varje år ut till tio uppländska företag med stor tillväxtpotential. I år är sex av de vinnande bolagen UIC-bolag eller tidigare UIC-bolag: Boardie, ParkCell, Pharem Biotech, Psilox, Svensk e-identitet och Ultuna Mejeri.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 18 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deltagarnas företagarkompetens.

De vinnande UIC-bolagen och tidigare UIC-bolagen är:

Boardie
Boardie utvecklar en komplementprodukt till befintliga skidliftar, vilken ger liftanvändare en bekvämare liftupplevelse, samtidigt som produkten även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen. Boardies produkt testas i dag på Sunnerstabackens skidanläggning i Uppsala.
www.boardie.se

ParkCell
ParkCell utvecklar en cellbaserad behandlingsmetod och diagnostik för Parkinsons sjukdom. ParkCells produkt återställer en endogen produktion av signalmolekyler i hjärnan och diagnostiken bygger på novell biomarkör.
www.parkcell.se

Pharem Biotech
Pharem Biotech utvecklar ett kostnadseffektivt filtreringssystem som kan bryta ner läkemedelsrester och organiska miljögifter i dricksvatten som annars kan skapa problem som nervsjukdomar och antibiotikaresistens.
www.pharem.se

Psilox
Psilox har utvecklat en produkt som både bleker tandemalj och förebygger ilningar i tänderna utan skadliga biverkningar. Företagets teknologiplattform innefattar ihåliga kalciumfosfatpartiklar, som gör Psilox koncept unikt.
www.psilox.com

Svensk e-identitet
Svensk e-identitet erbjuder enkla, säkra och kostnadseffektiva tjänster för elektronisk identifiering för alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer.
www.e-identitet.se

Ultuna Mejeri
Ultuna Mejeri tillverkar ekologiska och veganska mejeriprodukter. Ultuna Mejeri använder sig av traditionella hantverksmässiga metoder som syrning och lagring för att skapa nya livsmedel som kombinerar matkulturellt arv med företagets etiska värderingar.
www.ultunamejeri.se

Företagen får, eller har fått stöd, i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram.

Övriga vinnare av Bona Postulata 2016 är företagen Insemoso, Fertsoft, Hotell & Vandrarhem Centralstationen och Pharmacolog.

Bakom priset står: Advokatfirman Lindahl, Bolander & Co, BRANN, Eklundshof, Företagarna Uppsala, Handelskammaren i Uppsala län, Kinnarps, Matador kommunikation, Mediehuset UNT, MIAB Förvaltning, Nordea, PwC, Relation, Salgado, SLU Holding, Uppsala kommun, Uppsala universitet Innovation och Wasabi Web.

Läs mer om Bona Postulata på www.bonapostulata.se

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se