25 januari 2016

Sök ÅForsk Entreprenörsstipendium

Aforsk

Sök ÅForsk Entreprenörsstipendium 2016 – 2 mkr till Sveriges bästa entreprenörer

Nu är det dags att ansöka till ÅForsk Entreprenörstipendium 2016 som premierar Sveriges tio mest innovativa entreprenörer genom att dela ut stipendier på sammanlagt 2 miljoner kronor.

ÅForsk samarbetar med UICs intresseorganisation Swedish Incubators & Science Parks (SISP) för att hitta de mest kvalificerade entreprenörerna i Sverige.

Sista anmälningsdag är 7 februari!

2015 års utlysning var en succé som uppmärksammades i media. Bland andra skrev Breakit.se om stipendiet som listade “Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utsedda“.

Vem kan söka?
Personer med koppling till universitetsmiljö vilket kan vara som student, doktorand, forskare eller lärare i nutid eller tidigare.

Hur söker jag?
Skicka in ansökan via denna länk senast 7 februari. Det är viktigt att du anger namn på den person på UIC som är ansvarig för det program du går eller har genomfört.

Information om anmälan skickas sedan automatiskt till den angivna affärsutvecklarens mejladress ihop med en länk till det ifyllda anmälningsformuläret.

Affärsutvecklaren slutför entreprenörens ansökan genom att komplettera med en motivering.

“Vi uppmuntrar till djärva projekt! Det är ofta de som är i störst behov av lite startgas och det är vi beredda att ge”, hälsar Anders Snell på ÅForsk.

Vinnarna presenteras på Sveriges Innovationsriksdag 5-6 april i Åre.

Kontakt
Therése Wikberg
Executive Manager, SISP
E-post: therese.wikberg@sisp.se

Stina Thor
Marknads- och kommunikationsansvarig, UIC
Tel: 070-214 3324
E-post: stina.thor@uic.se