16 februari 2016

Kina beviljar Airwatergreen patent för ny teknologi för att producera vatten från luft

Jonas Wamstad, Airwatergreen

Kinas patentmyndighet beviljar Airwatergreen patent för kondenseringsteknologin varmkondensering, en ny metod för att kondensera fukt till flytande vatten med hjälp av värme istället för det traditionella kyla.

Den kinesiska marknaden för luftbehandling är en jättemarknad som väntas växa kraftigt de kommande åren. Såväl energieffektivisering som en ökad miljömedvetenhet står högt på den kinesiska regeringens agenda.

– Kina och hela Sydostasien är en mycket spännande marknad och vi kommer att se en stark utveckling för miljöteknik här under det kommande decenniet. Det är en folkrik region med ett varmt och fuktigt klimat samtidigt som det finns stora utmaningar inom energiområdet. Detta ger oss ett bra utgångsläge för fortsättningen, säger vd Jonas Wamstad.

Varmkondensering kan beskrivas som en vidareutveckling av klassisk sorptionsavfuktning som utvecklades på 1950-talet. Idag är kraven på miljö- och energieffektivitet dock betydligt högre. Varmkondensering halverar energianvändningen jämfört med sorptionsavfuktning och fungerar i ett bredare temperaturintervall.

Teknologin är högintressant för så skilda användningsområden som fukthantering, vattenproduktion och sorptionskyla, alla tre globala miljardindustrier. Anledningarna är olika – inom fukthanteringsindustrin är det energieffektiviteten, inom vattenindustrin är det möjligheten att tillverka vatten från luft i alla klimat, inom sorptionskyla-industrin är det möjligheten att tillverka kyla av billig värme.

Teknologins effektivitetsfördelar visades när Airwatergreens produktserie FLEX jämfördes med en ledande konkurrents senaste produktserie av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i december 2013. Resultatet visade en halverad energianvändning för att kondensera en liter fukt från luften.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår idag i UIC Alumni. 

För mer information kontakta:
Jonas Wamstad, vd
Tel: 0708-67 11 38
E-post: jonas.wamstad@airwatergreen.com

Om Airwatergreen
Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom energiåtervinning och luftbehandling. Bolaget har utvecklat teknologi som effektivt avlägsnar fukt från luften oavsett temperatur och hjälper kunden att spara pengar och energi från dag ett genom att på ett säkert sätt sänka uppvärmningskostnaderna i byggnader. www.airwatergreen.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se