19 februari 2016

Airwatergreen får grönt ljus i Kina

Jonas Wamstad, Airwatergreen

Kinas patentmyndighet beviljar alumnbolaget Airwatergreens patent för kondenseringsteknologin varmkondensering, en ny metod för att kondensera fukt till flytande vatten med hjälp av värme istället för det traditionella kyla.

Den kinesiska marknaden för luftbehandling är en jättemarknad som väntas växa kraftigt de kommande åren. Såväl energieffektivisering som en ökad miljömedvetenhet står högt på den kinesiska regeringens agenda.

“Kina och hela Sydostasien är en mycket spännande marknad och vi kommer att se en stark utveckling för miljöteknik här under det kommande decenniet. Det är en folkrik region med ett varmt och fuktigt klimat samtidigt som det finns stora utmaningar inom energiområdet. Detta ger oss ett bra utgångsläge för fortsättningen.”
Jonas Wamstad, vd, Airwatergreen

Varmkondensering kan beskrivas som en vidareutveckling av klassisk sorptionsavfuktning som utvecklades på 1950-talet. Idag är kraven på miljö- och energieffektivitet dock betydligt högre. Varmkondensering halverar energianvändningen jämfört med sorptionsavfuktning och fungerar i ett bredare temperaturintervall.

Teknologin är högintressant för så skilda användningsområden som fukthantering, vattenproduktion och sorptionskyla, alla tre globala miljardindustrier. Anledningarna är olika – inom fukthanteringsindustrin är det energieffektiviteten, inom vattenindustrin är det möjligheten att tillverka vatten från luft i alla klimat, inom sorptionskyla-industrin är det möjligheten att tillverka kyla av billig värme.

Teknologins effektivitetsfördelar visades när Airwatergreens produktserie FLEX jämfördes med en ledande konkurrents senaste produktserie av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i december 2013. Resultatet visade en halverad energianvändning för att kondensera en liter fukt från luften.